Ebeveyn Danışmanlığı, çocuğun gelişim dönemleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen bir danışmanlık türüdür.

Çocuğun hangi gelişim döneminde olduğu ve o gelişim döneminin hangi istek ve ihtiyaçları doğurabileceği gibi faktörler ebeveynin dikkat etmesi gereken noktalar arasındadır. Çünkü her yaş döneminin kendine özgü fizyolojik, bilişsel ve psikolojik gelişim alanları mevcuttur.

Her yaş döneminin istek ve ihtiyaçları da farklı olacaktır.

Ebeveyn Danışmanlığı, çocukların bu gelişimlerini takip etmeyi ve ona gereken desteği sunmayı amaçlar.

Anne ve baba olmak bir noktada çok keyifli ve güzel bir süreçken bir noktada ise ciddi ve zor bir iştir. Ebeveyn Danışmanlığı ise tam bu noktada ebeveynlerin bu gelişim dönemleri içerisindeki karmaşayı çözmesine yardımcı olmaktadır.

Çocuk Gelişim Dönemleri

Ebeveyn Danışmanlığı Bağlamında Beklentiler

Örnek verilecek olursa; gelişim gösteren ve büyüyen çocuğunuz ergenlik dönemine geldiğinde bir takım değişimler gösterecektir. Kimlik arayışına girecek, sosyal ortamı değişecek, fiziksel değişimler olacaktır. En önemlisi ise kendi benliğini bulmak adına bir yolculuğa çıkacaktır.

Ergenlik döneminin olası kriz ve fırsatlarını görebilmek ve çocuğu bu gelişim dönemlerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilmek, aile ve çocuk arasındaki etkileşimi iyileştirici bir güce sahiptir.

Anne ve babanın çocuklarına karşı tutumu önemlidir çünkü çocuğun kendisi ve dış dünyaya karşı oluşturacağı bakış açısı aile içerisinde şekillenecektir.

Her ne kadar çocuğunuza karşı beklentileriniz olsa da çocuklar bu beklentileri ebeveynlerin istediği miktarda karşılamak durumunda değildir. Bu beklentiler olabildiğince gerçekçi ve çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi itibariyle yapabileceği aktiviteler olmalıdır. Aksi takdirde çocuk bu beklentileri karşılayamadığını gördüğünde yetersizlik duygusuna kapılabilir.

Çocuk bu noktada kendini değersiz, çaresiz ve sevilmeyecek biri gibi hissedebilir. Anne-baba tutumu, çocuğu yetiştirirken esas alınan kurallar ve çocuktan beklentiler gibi pek çok faktör çocuğun gelişiminde önemlidir.

Ebeveyn Danışmanlığı yalnızca ebeveynlere çocukların gelişim dönemlerine uygun ebeveyn tutumları oluşturma konusunda değil aynı zamanda aile içi iletişim, çocuğu anlamak ve çocuğun duygusal gelişimine ortak olmak gibi pek çok konuda rehberlik etmektedir.

İstek ve İhtiyaçlarını Fark Etmek

Her yaş döneminin istek ve ihtiyaçlarının farklı olduğundan bahsetmiştik. Her yaş dönemi farklı zorlukları beraberinde getirmektedir. Örneğin bebekler bakıma muhtaç oldukları için sizinle çok daha çok zaman geçirmek ve güvende hissetmek isteyecektir. Çevresindeki herkes ondan büyük… O yüzden koku ve temasla güvende ve iyi olduğunu hissedebilmek isteyecektir. Güvenli bağ kurma ihtiyacı bu dönemde oldukça önemlidir.

Karne Hediyesi Almak Doğru mu?

Çocukluk dönemine bakıldığında çevresinde olan ve değişen şeyleri merak edecektir. Bununla ilgili sorular soracaktır size. Cinsiyetlerin farkına varacak ve arkadaş çevresinde de bunu gösterecektir.

Çocukların gelişimlerinde oyunun yeri yadsınamaz, oyun oynamak isteyecektir sizinle. Onun da bir birey olduğu ve fikrinin önemsendiğine dair yanıtlar almak istemesi gayet normaldir.

Ergenlik dönemine doğru yaklaşıldığında belki onu anladığınızı görmek isteyecek, bir birey olarak var olma yolunda adımlar atacaktır. O sırada bilişsel ve fiziksel olarak bir takım değişimler gösterecektir ve vücuduna uyum sağlamaya çalışacaktır. Bu verilen örnekler gibi her çocuğun belli gelişim dönemlerine uygun istek ve ihtiyaçları farklı olacaktır.

Her çocuk özeldir ve biriciktir

Yalnızca yaş dönemlerinin çocuklar hakkında ne dediğine dikkat ederek yola devam etmek doğru olmayacaktır. Çünkü her çocuk kendine has ve özeldir. Hepsi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibidir. İstek ve beklentiler farklılaşabilir. Duygusal olarak doyurulmak ve duygusal yakınlık kurmak bir çocuk için asıl ihtiyaç olabilmektedir. Başka bir çocuk için esas önemli olan anlaşılma ve var olma ihtiyacı olabilir.

Bu yukarıda sayılan ebeveyn çocuk arasındaki iletişimi; ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki tavrı, çocuğun istendik bir çocuk olup olmadığı, ebeveynin ebeveynliğe ve çocuk gelişimine yönelik algısı, kültür gibi pek çok faktör etkileyebilmektedir. Önemli olan çocuğum duygusal, bilişsel ve fizyolojik gelişimi desteklemektir. Özgüvenli, kendine yetebilen, karar verme ve problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek, ebeveyn danışmanlığının önemini vurgulamaktadır.

Pendik sahilde yer alan Dünya Danışmanlık Merkezi’nde bu konuda gereken uzman desteği alabilirsiniz. Uzman kadromuzu inceleyebilirsiniz.

Beyza Metin