Draw a Person (Çocuk)

Çocuğa yönerge doğrultusunda çizdiği insan figürü üzerine sorulan sorular ve yapılan görüşmeyle, psikolojik değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir tekniktir. Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve çevresiyle ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür.

İnsan figürü çocuğun iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlarına kadar pek çok konudaki duygularına ve kişiliğine, içindeki sorunlarına kadar pek çok konudaki duygularına ve kişiliğine ilişkin ipuçları verir, ruh halini yansıtan ayrıntıları içerir.

Rorschach (Yetişkin)

İsviçreli psikolog Hermann Rorschach tarafından şizofreni ve düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarılmış, 10 mürekkep lekesinin gözüktüğü karttan oluşan psikanalitik bir kişilik testidir.

Hermann Rorschach bu testi ilk icat ettiğinde, düşünce bozukluklarının tetkikini yapmak için ortaya çıkarmış olsa da, bugün günümüzde kişilik ve kişinin ana dinamiklerini analiz eden bir test olarak görülmektedir.

MMPI (Yetişkin)

Çok Yönlü Kişilik Envanteri kapsamlı bir kişilik testidir.

En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır. Sonuçları klinik doktor tarafından onaylanır. Psikolojik sorunları ortaya koyması açısından çok farklı bir testtir.

Uzun ve kısa versiyon olmak üzere ikiye ayrılır.

Uzun versiyon 567 sorudan, kısa versiyon 370 sorudan oluşmaktadır. Yaklaşık 60 ile 90 dk. arasında yanıtlandırılabilmektedir. Bu testin gerçek amacı klinik olup iş yaşantısında kullanılmasının en önemli nedeni gerçekten çok spesifik özel pozisyondaki kişilerin psikolojik bir probleminin olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Maliyetleri klasik envanterlere göre yüksektir.

TAT (Çocuk-Yetişkin)

1935 yılında H.A MURRAY ve C. D. MORGAN ve arkadaşları tarafından Harvard Psikoloji kliniğinde yayınlandı.

14-40 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Üzerinde çeşitli insan durumlarının tasvir edildiği karlar ile bireyin hayal gücü ile ortaya koyduğu hikaye analiz edilir.

Toplamda 30 kart vardır. Kartlarda belirli temalar, resimler halinde verilir. Kartların bir kısmı sadece erkekler bir kısmı sadece kadınlar içindir. Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir. Anlatılan hikaye öz yaşamsal bir öyküye benzer. Kişi için önemli unsurlar, sorunlar öne çıkar ya da tekrarlanır.

Projektif bir kişilik analizi yapar.

14 yaşın üstündeki herkese test verilebilir.

Uygulama süresi 30 dk ile 1 saat arasındadır.

Birebir uygulanan bir testtir. Sadece danışan ve testör vardır.

Sonuçlar, kişiye özeldir.

Sonuçlar danışana açıklanabilir. Ancak rapor testi hekim ya da psikolog/psikoterapiste verilir.

CAT (Çocuk)

Tematik Algı Testi (TAT)’ndan yola çıkarak geliştirilmiş genelellikle 3-10 yaş arası çocuklara uygulanan bir Projektif Kişilik Testidir. CAT hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş 10 değişik resim içermektedir.

Çocuklar kendilerini, insanlardan çok hayvanlarla daha rahat özdeşleştirdikleri için bu testi uygulama çok daha kolaydır.

Bu test sayesinde çocuk ruhsallığında oldukça önemli olan durumlarla ilgili daha rahat bilgi alınır. CAT çocuk terapilerinde yön vermek için sıkça kullanılan testlerdendir.

Testin süresi her çocuğa göre değişiklik göstermektedir.

Lousisa Düss (Çocuk)

Çocukların kompleks ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu testte yararlanılan öyküler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde hazırlanmıştır.

Test, on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşmaktadır.

Yarım bırakılmış hikayeler test uygulanan kişiye okunarak hikayelerini tamamlaması istenir.

Süreye dayalı bir test değildir. Kişilik testidir.

Çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilmektedir.

Bireysel bir testtir. Bir oturumda bir kişiye uygulanır.