Cattell 2A, 3A  (Çocuk, Grup)

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Standardize Minimental Test (Yetişkin)

Bu test; hastanın tedavi sırasında bilişsel gelişimini, tedavi öncesi ve sonrası durumunu yada belirli tedavilere alınmasına yetecek bilişsel düzeyinin olup olmadığını göstermek için de kullanılabilir. Ayrıca sosyal çalışmacılar tarafından toplumda bulunan yaşlıların ilerleyen yaşlarına göre kognitif düzeyi hakkında da geçerli bir belirleyici olarak mini mental test kullanılmaktadır.

Alexander (Çocuk)

Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kâbiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır. Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması icab eden çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır. Testte; tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenir.

Good Enough – Harris (Çocuk, Grup)

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgiler verir. Birey hakkında karar verirken bu testle beraber gözlem ve diğer testlerden elde edilen bilgilerden yararlanılır.

Porteus Labirentleri (Çocuk-Yetişkin)

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

WAIS (Yetişkin): Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği (WAIS-III)

16 yaş ve üzeri bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçen WAIS testi, sözel ve performans olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm bireyin sözel muhakeme, sözel ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden oluşurken, performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır. Uygulama, puanlama ve yorumlamada özel eğitim ve deneyim gerektiren WAIS-III Ölçeği’nin uygulanması, kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

Stanford – Binet (Çocuk)

Bu test üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların saptanması için kullanılan bir zeka testidir. Stanford Binet, resmileşmiş ilk zeka testi olma özelliğini taşımaktadır. Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Stanford Binet Zeka Testi hakkında detaylı bilgileri aşağıda paylaştık ancak hatırlatmamız gerekir ki, bu test uzman eşliğinde yapılan bir testtir.

WISCR (Çocuk)

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ileçocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.