Klinik psikolog

Üniversitelerin dört yıllık Psikoloji veya PDR bölümünden mezun olup klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlayan meslek uzmanları klinik psikolog unvanını almaya hak kazanırlar.

Klinik psikologlar bireylerin yaşamlarındaki duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerini belirler ve tedavi ederler.

Tedavi süreci bireylerin problemleriyle kendileri baş edebilmeleri için gereken başa çıkma stratejilerini kazanımlarıyla birlikte ilerler.

Bu bağlamda, tedavi süreci interaktiftir, hem danışanın hem de klinik psikoloğun ortak katılımıyla gerçekleşir.

Psikolojik rahatsızlıklar veya bireyde rahatsızlık oluşmasına yol açan problemler, gözlem, görüşme ve testler yoluyla klinik psikolog tarafından teşhis edilir. Daha sonrasında, danışan ile birlikte, danışanın ihtiyaçlarına göre bir tedavi programı oluşturulur.

Klinik Psikologların Görev ve Sorumlulukları

Klinik psikolog uzmanlık alanını sadece patolojik durumları tedavi etmek olarak görmez.

Bir psikolojik rahatsızlık olmaksızın, bireyler günlük yaşamlarında yaşadıkları, kendilerini rahatsız eden problemlerle daha kolay başa çıkabilmek, kendilerine ve yaşadıkları çevreye daha rahat uyum sağlayabilmek adına psikolojik destek alabilirler.

Klinik psikologlar, danışanın tedavi hedeflerini belirler ve hedeflerine ulaşabilmeleri için bir eylem planı düzenlerler. Bunun beraberinde danışanın gelişimini düzenli terapi seansları planlayarak gözlemlerler, bu sayede tedavinin etkinliğini test ederek danışanlarının uygun tedaviyi aldığından ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olurlar.

Klinik Psikolog Kimdir?

Klinik Psikologların Çalışma Alanları

Klinik psikologlar uygulamalı alanda çalışmanın yanı sıra aynı zamanda akademik ve araştırma alanında da çalışabilmektedir.

Bazı klinik psikologlar, yalnızca akademik bir ortamda araştırma yapmaya odaklanmayı seçerler.

Bazı Klinik psikologlar ise sadece uygulamalı alanda çalışarak pratik odaklı çalışmayı tercih ederler. Çalışma alanları daha çok psikolojik danışmanlık merkezleri, klinikler, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, okullar ve rehabilitasyon merkezleri olabilmektedir.

Klinik psikologların çalışma alanları sık sık Psikolojik Danışmanlar ve Psikiyatristlerle karıştırılabilmektedir.

Psikolojik danışmanlar daha çok bireylerin sosyal hayatlarında veya iş yaşamlarında yaşadıkları normatif problemleriyle ilgilenirken Klinik Psikologlar normatif problemlerin yanı sıra psikopatolojik durumlarla da ilgilenirler.

Psikiyatristler ise altı yıl süren tıp eğitimi üzerine dört yıllık psikiyatri uzmanlığı eğitimi alarak psikiyatrist unvanını alırlar ve danışanlarına aynı zamanda psikofarmakolojik tedavi yapma yetkileri vardır.

Psikiyatristler de psikoterapi uygulayabilirler ancak psikoterapinin yeterli olmadığı durumlarda ilaç tedavisine başvurmaktadırlar.

Danışanın tedavisi için psikoterapinin yeterli olmadığı durumlarda ek olarak bir ilaç tedavisi gerekebileceği için Klinik Psikolog, bir Psikiyatristle ortak çalışmalıdır veya danışanını bir Psikiyatriste yönlendirmelidir. (Psikolog ve Psikiyatrist Farkı)

Bir Klinik Psikolog Hangi Durumlarda Destek Sunar?

Bir klinik psikolog tarafından destek almanın yaygın nedenlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Psikoterapinin Amaçları

Psikoterapi; bireyin davranışında, düşüncelerinde veya duygularında iyi yönde bir değişiklik oluşmasını hedefler.

Bu bağlamda, bireylerin çektiği acının hafifletilmesi, patolojik bir durumun varlığında psikopatolojinin ortadan kaldırılması, uyumsuz davranış, biliş ve duyguların azalması, belirli bir problemin çözümü veya oluşabilecek daha fazla problemin önlenmesi amaçlanır.

Klinik psikologlar yalnızca hasta veya psikolojik rahatsızlıkları olanları iyileştirmeyi hedeflemez. Yalnızca psikopatolojiye odaklanmak, temel olarak sadece eksiklikleri vurguladığı için terapötik uygulamayı ciddi şekilde kısıtlar.

Psikoterapinin amacı, psikopatolojik durumları tedavi etmenin yanı sıra bireyin potansiyelini kullanarak yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Bu bağlamda bireylerin belirli problemlerini çözme, oluşabilecek problemleri önleme ve bireye başa çıkma stratejilerini kazandırma hedeflenir.

İstatistikler, terapi gören bireylerin, terapi görmeyenlerin % 80’inden daha sağlıklı bir şekilde günlük yaşamlarına devam ettiklerini göstermektedir. (Smith, Glass ve Miller, 1980).

Bir Klinik Psikologdan yardım almak isterseniz, alanında uzman Kadıköy Psikolog ve Pendik Psikolog kadromuzu inceleyin ve bize ulaşın!

Kaynaklar

Kelly, O. (2020). The Role And Training Of A Clinical Psychologist: Very Well Mind

What Is A Clinical Psychologist?: The Australian Clinical Psychology Association

Melisa Mori