Klinik psikoloji, psikoloji biliminin en çok ilgi çeken alt alanıdır. Bu ilginin sebebi izlediğimiz filmler veya diziler mi yoksa gerçekten bu alanı sevdiğimiz için mi? Bu sorunun cevabı tam olarak bilinmemektedir. Ancak cevabını eminim ki herkes kendisine sorarak bulabilecektir. 

Cevabınız hala ben bu alanda ilerlemek istiyorum ise o zaman klinik psikoloji alanında ilerlemek için yapmanız gerekenlere hep birlikte bakalım.

Kimler Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yapabilir?

Klinik psikoloji yüksek lisansını psikoloji veya PDR mezunu kişiler yapabilmektedir. Ancak Devlet üniversitelerinde yüksek lisansa sadece psikoloji bölümü mezunları başvurabilmektedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Süreci

Başvuru sürecini adım adım inceleyecek olursak;

1. ALES, Not Ortalaması ve Dil Sınavı

Başvuru için asgari koşullar lisans genel not ortalamasının 4.00’lük sistemde en az 2.50, YDS-YÖKDİL gibi İngilizce yeterlik sınavlarından herhangi birinde en az 50 puan ve de ALES eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almak gereklidir.

Bazı üniversiteler başvuru için neden o üniversiteyi ve o alanı seçtiğinizi anlatmanızı isteyen bir niyet mektubu da yazmanızı istemektedir. Hatta sizden referans mektubu isteyen üniversiteler de olabilir. Bu yüzden hocalarınızla aranıza iyi tutmanızı öneririm. Tabii ki unutmamamız gereken şey bunlar asgari koşullardır. 

Her üniversitenin başvuru için istediği not ortalaması, dil puanı ve ALES puanı değişmektedir. Bu yüzden başvurmak istediğiniz üniversitenin belirlediği kriterlere web sitelerinden kesinlikle bakmalısınız.

2. GANO, ALES ve Dil ve Bilim Sınavı

Bilim sınavı üniversitelerin klasik veya test şeklinde yaptığı adayların temel araştırma yöntemleri, psikopatoloji ve psikoterapi bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı olan adaylar mülakata çağrılmaktadır.

3. Mülakat

Yukarıda sayılan adımları tamamlayan, adaylar ve programın öğretim üyeleri ile yapılan görüşmedir. Bu görüşmede adayların bugüne kadar hem akademik hem de sosyal anlamda neler yaptığı, ilerde neler yapmak istediği konuşulmaktadır. Bu yüzden burada motivasyonunuz yüksek olmalıdır. O programa kabul edilmeyi gerçekten istediğinizi göstermelisiniz. Üniversitede iken projelerde yer almanız, staj yapmanız, kendinizi sosyal anlamda da geliştirmiş olmanız ve de bunları etkili bir şekilde aktarmanız sizin yararınıza olacaktır.

4. Puanlama ve Sıralama

Tüm bu adımlardan tamamlandıktan sonra puanlamalar yapılır ve adaylar puanlarına göre asil veya yedek aday olarak sıralanır.

ALES ve Dil Sınavları

ALES temel sayısal ve sözel sorulardan oluşan bir sınavdır. Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı’dır. Yılda iki kez yapılmaktadır. Sınavdan alınan puan ise 5 yıl geçerlidir. 

YDS ise Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavıdır. Bu sınav da yılda iki kez yapılmaktadır. Sınavdan alınan puan 5 yıl geçerlidir.

YÖKDİL de dil seviyesini belirlemek için yapılan bir sınavdır. Ancak bu sınavda fen, sosyal ve sağlık diye üç alan bulunmaktadır. Psikoloji öğrencileri sosyal alanda sınava girmektedirler. Yılda iki kez yapılmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Ücretli mi?

Devlet üniversiteleri herhangi bir eğitim ücreti almamaktadır.

Ancak özel üniversiteler tezli veya tezsiz yüksek lisans program türüne göre değişen ücretler almaktadır. Bu ücret üniversiteye göre de değişmektedir.

Tezli Yüksek Lisans mı Yoksa Tezsiz Yüksek Lisans mı?

Tezli yüksek lisans tezsiz yüksek lisanstan daha uzun süre sürmektedir. Tezli yüksek lisans programında 1 yıllık ders süreci sonunda 1 yıl boyunca tez yazım süreci olmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programında ise dersler ve bitirme projesinin ardından 1 yıl gibi bir süreçte mezun olunabilmektedir. Ancak doktora yapmayı düşünen, akademide kalmak isteyenler tezli yüksek lisans yapmak zorundadırlar.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Üniversitelerin başvuru tarihleri genellikle temmuz veya eylül ayında olmaktadır. Ama her üniversitenin başvuru tarihi aynı olmadığı için size önerim üniversitelerin web sitelerine sık sık bakmanız.

Başvuru Yapacaklar İçin Öneriler

● Hangi üniversiteye başvurmak istediğinizi belirlemelisiniz. Böylece hedefe doğru ilerleyebilirsiniz.

● Mutlaka alternatif seçenekleriniz olsun. Yani sadece bir üniversiteye başvurmak yerine birkaç üniversiteye başvurarak seçilme olasılığınızı arttırın.

● Başvuracağınız üniversitenin hangi ekolü benimsediğini mutlaka öğrenin. Üniversitelerin bazıları BDT yönelimli iken bazıları psikodinamik yönelimlidir. Bu alacağınız eğitimin içeriğini oluşturacağı için bunu da göz önünde bulundurun.

● Başvurularınızın yaparken okulun size neler sunabileceğini, burs olanaklarının olup olmadığını araştırın.

● Bazı okulların eğitim dili İngilizcedir. Bu yüzden başvurmadan önce bunu göz önünde bulundurun.

● Başvuracağınız üniversitede yüksek lisans yapan birini bulun ve başvuru süreci, ders içeriği veya oradan eğitim aldığı için memnun olup olmadığını sorun. Linkedin gibi uygulamalardan bu kişilere ulaşabilirsiniz.

● Bir diğer nokta ise mülakat. Burada motivasyonunuz kesinlikle yüksek olsun. Klinik psikolog olmayı ne kadar çok istediğinizi karşı tarafa hissettirin.

● En önemlisi de sürekli araştırın. Sadece Türkiye’deki olanakları değil yurtdışındaki olanakları da araştırın.

Yurtdışında Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı

Yurtdışında Klinik Psikoloji Yüksek Linsansı yapma konusunda önemli nokta hangi ülkede ve o ülkedeki hangi üniversitede yüksek lisans yapmak istediğinizi belirlemek. Başvuru şartları okullara göre değişiklik gösterse de genel olarak IELTS veya TOEFL puanı, niyet mektubu ve referans mektubu istenmektedir.

Bilim sınavı bulunmamaktadır ancak burada da mülakat yapılmaktadır. Buradaki en kilit nokta da mülakattır denebilir. Bugüne kadar yaptığınız şeyler ve motivasyonunuz kabul almanızda büyük rol oynayacaktır.

Okulların web sitelerini takip ederek başvuru tarihlerini, başvuru kriterlerini ve eğitim içeriklerini öğrenebilirsiniz.

Yurtdışı pahalı diyenler için ise TÜBİTAK ve MEB yurtdışı yüksek lisans burs olanaklarını web sitelerinden araştırmalıdır. Bu kurumlar geri dönmek şartı ile yurtdışında okuyacakların eğitim masraflarını karşılamaktadırlar.

Yıldız İnanç