Dünya Danışmanlık Merkezi Pendik Psikolog ve Kadıköy Psikolog

Psikoloji merkezi veya psikolojik danışmanlık merkezi, içerisinde uzman psikologların ve psikolojik danışmanların bulunduğu, bireylere danışma veya psikoterapi desteği sağladığı yerdir.

Psikologlar, insanlara kendini anlatma ve tanıma fırsatını sunarlar. Çünkü insanlar bazen yaşadıkları duygu durumun ve olumsuzlukların farkında olamayabilirler. Bu sırada psikologlardan ya da psikolojik danışmanlardan yardım almak kişilerin zihinlerini dinlendirmelerini sağlayacaktır.

Gündelik hayatta ruh halini etkileyen pek çok olay örgüsü mevcuttur. Bunlardan soyutlanmak ve başka bir pencereden bakmak oldukça zor olur. Bu sebeple psikolog desteği sayesinde kişinin kendine dışarıdan bakma durumu sağlanarak duyguların düzenlenmesi ve hayat bakış açısının değişmesi sağlanmış olacaktır.

Ayrıca danışmanlık merkezi kurumlarında, çalışan psikologların aldığı eğitimlere ve uyguladıkları testlere göre birtakım psikolojik testler de yapılabilmektedir. Bu testler ise uzmana yardımcı birer kaynak niteliğindedir.

Ayrıca kurumda görev alan psikologlar lisansını psikoloji üzerine tamamlamış kişiler olmakla beraber alanında da yetkin kişilerdir ve belli ekole bağlı olarak çalışma gerçekleştirirler.

Bir Psikoloji Merkezi Hangi Ekolleri Uygular?

Psikoloji merkezine getirmiş olduğunuz problem durumuna ya da ihtiyaca istinaden  o duruma yaklaşım açısına ekol ya da kuram denmektedir. Her kuram aynı sorulara aynı cevabı vermeyecektir. Hepsinin ortak bir yanı olmasına karşın her birinin sorunu ele alış biçimi farklıdır. Psikologlar da aldığı eğitimlere göre yaklaşım durumlarına ilişkin bir ekolü benimseyebilmektedirler. 

Günümüzde daha fazla tercih edilen terapi metodu olarak belirlenmiş kuramlar vardır fakat bunlar danışana göre olduğu kadar psikoloğun karakter özellikleri ve bakış açısı da etkili olmaktadır.

Psikoloğun bu konuda yetkinliği önemlidir, çünkü bir psikoloji merkezinin kalitesini uzmanların ekollere yaklaşım tarzları,  danışanların problemlerine esnek davranabilmeleri, her kim ne ile gelirse gelsin kabul edici olmaları gerektiği vurgulanır.

Eğer psikolog ekole körü körüne bağlıysa bu durum danışan açısından zorlayıcı ve işlevsiz olabilir. Çünkü danışanın kültürü, geçmiş yaşantıları, algıları, getirmiş olduğu problem ve bu probleme ilişkin duygu ve düşünceleri gibi pek çok faktör danışma ekolünün işlevselliğini etkileyebilmektedir. Bu sebeple danışmanlar esnek olabilmeli, sıkı sıkıya bir kurama bağlılık göstermekten kaçınmalıdır. Fakat bu benimsenmiş olan ekolün bir diğerinden iyi ya da kötü olduğu algısını oluşturmamalıdır.

Her biri insan problemlerini tanımlama ve çözme teknikleri olarak farklılaşsa da her biri özünde kişinin psikolojik iyiliğini koruma ve sürdürme görevini üstlenmektedir.

Psikoloji Merkezi’nin Niteliğini Ne Belirler?

Önemli olan danışanların kendilerini güvende hissedebilecekleri sıcak, huzurlu bir ortamda,  alanında yetkin bir uzmanla işbirliği içerisinde kendisi için oluşturmuş olduğu hedeflere ulaşmasına destek olabilmektir.

Bir psikoloji merkezinde farklı ekollerce probleme yaklaşabilen uzman sayısı ne kadar fazla ise merkez o kadar farklı insan yaklaşımları içinde barındırıyor demektir. Ekollerin yanında, psikoloğun almış olduğu eğitimlere de bakılması önemlidir. Böylece psikoloğun kendini ne derece geliştirdiği ne denli alanında yetkinliğe sahip olduğu yani niteliği de anlaşılabilir olacaktır.

Psikolog o odada konuşulanların orada kalacağını hissettirerek güven aşılar. Bu sayede danışan ve psikolog arasındaki o güven ilişkisi kurularak kişinin kendini tanıması ve sorunlarına farkı bakış açıları getirmesini sağlar.

Hizmetin Niteliği Neden Önemlidir?

Psikoloğun meslek tanımının tam olarak bilinemiyor olmasından kaynaklı danışmanlık merkezleri, çoğunlukla gereksiz görülmüştür. Fakat günümüzde bu durum biraz değişim göstermektedir. Artık insanlar psikoloğu deli doktoru gibi görmek yerine insanın kendine ağır gelen duygularla başa çıkabilmesi adına psikologdan destek alabileceğini farkına varmıştır.

Psikolojik danışma merkezlerine gelen insanların “hasta” sıfatında değil “danışan” sıfatında orada bulunduğu önemlidir. Psikolojiye olan ilgi artışı ve bu algı değişiminden dolayı psikolojik danışma merkezlerinin yaygınlaştığını görmekteyiz. Bu noktada kaliteli hizmetin önemi ön plana çıkmaktadır.

Bu kriterler ışığında destek almak istediğiniz psikoloji merkezini seçebilirsiniz. Yaklaşık yirmiye yakın yetkin uzmanıyla Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi, istediğiniz hizmeti size sağlayacaktır.

İnternet sitemizde uzmanlarımızın eğitim geçmişleri ve hangi alanda yetkin oldukları konular yazılı bir şekilde mevcuttur. Psikoloji merkezimiz aile, çift, çocuk, yetişkin, ergen hizmetleri sağlamaktadır.

Psikoloji Merkezleri Hangi Uzmanlık Alanlarına Ev Sahipliği Yapar?

Psikoloji Merkezlerinde birçok uzmanlık alanları ve bunlara uygun terapi yöntemleri mevcuttur. Bu yüzden hayatınızın her periyodunda kişisel, çift veya aileniz ile yardım almaktan çekinmemelisiniz.

Neden bu periyotlarda uzman yardımı alınması gerektiğini görmek için aşağıda yazılan yazı incelenmelidir.

Çocuk Psikologları

Çocukluk zihni şemaların çevreye ve bireyin duygu durumuna bağlı olarak oluştuğu bir periyottur. Bu gelişim evresinde davranışlar şekillenmeye ve duygular öğrenilmeye başlar. Bu durumda bir problem oluşması halinde birey buradaki izleri ömrü boyunca taşıyabilir. Bu yüzden yaşanılan problemler erken fark edilip analiz edildiği takdirde birey gelecekte kendini daha güvende hissedecektir.

Merkezimizde bulunan çocuk psikologları bebeklik döneminden başlamak üzere çocuklarda karakter oluşumunu ve duygu durum problemleri üzerinde hizmet vermektedirler.

Ergen Psikologları

Ergenlik, bireyin gelişimi açısından en önemli periyotlardan biridir. Fiziksel ve mental olarak artık çocukluk döneminden farklı hisseden birey endişelenebilir ve bu süreçte ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimi koparabilir.

Bu yüzden ergenlik döneminin sağlıklı geçmesi ve iletişim problemleri yaşanmaması adına uzmanlardan yardım alınması son derece önemlidir.

Yetişkin Psikologları

Sadece belirli periyotlarda değil aynı zamanda aile, sosyal veya iş hayatınızda belirli olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Psikoloji merkezlerinden bu olumsuzluklar dışında, çevreniz ile daha güçlü iletişim kurmak adına da yararlanabilirsiniz. 

Psikoloji Merkezi ve Terapi Yöntemleri

Terapi denince çoğu insanın aklına filmlerdeki “Evet, şimdi çocukluğunuza inelim.” diye başlayan klişe sahneler gelebilir. Fakat terapi aslında bu repliklerden çok daha fazlasıdır. Terapi bireyin zihin yolculuğu olarak düşünülebilir.

Ayrıca bazı düşüncelerin aksine eğitimli uzmanlarca tek yönlü bir terapi gerçekleşmez, danışanında kendini keşfettiği ve anladığı bu terapi süresince karşılaştığı olumsuzluklara daha güçlü cevap verebilecektir.

Bu anlamda merkezimizde yer alan bazı terapileri inceleyebiliriz.

Dil ve Konuşma Terapisi, çocuklarda, bebeklerde ve yetişkinlerde ses ve konuşma bozukluklarını, yutma ve yeme zorluklarını analiz eder. Bu bozukluklara yönelik terapileri gerçekleştirir.

Oyun Terapisi ise oyunlar ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ifade etmeleri, ihtiyaçlarını belirtmeleri üzerine yoğunlaşan bir terapidir.

Şema Terapi ise kökenin çocukluk ve ergenlikte oluşmuş belirli bozuklukları çözümlemek adına, bireyin zihni şemalarını değiştirmeye ve buna bağlı davranışlarını daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlar.