Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi

Bir psikolojik danışmanlık merkezi, yetkin psikologların bireylere davranışsal, duygusal ve bilişsel problemlerini değerlendirerek ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık veya psikoterapi desteği sağladığı merkezdir.

Psikolojik danışmanlık merkezi; klinik psikologlar, psikolojik danışmanlar, uzman psikologlar, psikologlar, psikiyatristler ve psikoterapistlerden oluşur. Bu kadroyla çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik danışmanlık ve psikoterapi desteği sağlarlar.

Psikolojik danışmanlık merkezinde, danışanların psikolojik değerlendirmelerini yaparken gözlem ve görüşmenin yanı sıra psikolojik ve nöropsikolojik testler de uygulanır.

Bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Etik Sorumlulukları

Bir psikolojik danışmanlık merkezi ile hizmet sunan psikologlar gerekli lisans eğitimi, yüksek lisans, çeşitli terapi eğitimleri, süpervizyon ve kendi terapi süreci gibi adımları tamamlar. Bunun beraberinde uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler, bu konuda da eğitimlerini tamamlamış ve uygulama ve değerlendirme konusunda yetkinliği olan uzmanlar tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

Mesleki etik kuralları esas alan psikolojik danışmanlık merkezinde çalışan tüm uzmanlar yetkinlikleri doğrultusunda bir eğitim tamamlar ve akademik yeterlilikleri doğrultusunda işe alınırlar. Uzmanların aldıkları eğitimlerinin kaymağı ve geçerliliklerini özenli bir şekilde inceleme yükümlülüğü vardır.

Psikolojik danışmanlık merkezinde din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum farkı gözedilmeksizin tüm kültürel ve sosyal farklılıklara saygı duyulur.

Her bir danışana eşit mesafede yaklaşılır.

Danışmanlık merkezlerinde çalışan tüm uzmanlar kendi terapi süreçlerini tamamlar. Böylece da kendi önyargı ve varsayımlarından arınmış bir şekilde danışanlara yaklaşır ve onları yargılamayarak oldukları şekilde kabul ederler.

Psikolojik danışmanlık merkezlerinin birçok etik sorumluluğu vardır.

Bunlardan biri de danışan gizliliğidir.

Danışanların mahremiyeti esas alınır ve terapi seansı esnasında konuşulanlar yalnızca Psikolog ve danışan arasında kalır.

Danışanla Psikolog arasındaki gizlilik ilişkisi terapinin etkinliğini de büyük ölçüde etkiler ve danışanın kendini rahat bir şekilde açabilmesi için gerekli güven ortamını sağlar.

Psikolojik danışmanlık merkezinde etik ilkelere bağlı olarak çalışmak merkezdeki çalışanların sorumluluğundadır. Ruh sağlığı alanı hafife alınamayacak kadar kritik bir alandır.

Meslek etiğini ihlal ederek gerçekleştirilebilecek her türlü çalışma danışana yarardan çok zarar verebilir. Bu sebeple iyi bir psikoloji  merkezinde meslek etiğini benimseyen, işini ciddiye alan, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamış uzmanlar çalışır ve danışanlarına büyük bir hassasiyetle yaklaşırlar.

Bir Psikolojik Danışmanlık Merkezi Hangi Hizmetleri Sunar?

Psikolojik danışmanlık merkezlerine başvuran danışanlar; uzmanlarla yaptıkları görüşmeler ve uygulanan psikolojik testler aracılığıyla psikolojik, davranışsal ve bilişsel açılardan değerlendirilir.

Yapılan değerlendirmeyle beraber terapi veya danışmanlık süreci başlar.

Uzmanlar danışanın ihtiyaçları ve kendi yetkinlik alanları doğrultusunda çeşitli terapi yaklaşımlarıyla çalışır.

Seçilen terapi yaklaşımı danışanın bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak ve problemini baz alarak uygulanır.

İnsanların ortak kişilik özellikleri olabilse de her birey temelde özneldir ve her bireyin problemleri kendi geçmiş yaşantıları, yaşam koşulları, içinde bulundukları sosyal çevreyle ilişkili olarak farklılık gösterir, bu yüzden psikolojik danışmanlık merkezlerinde danışanlar sadece nesnel yöntemlerle değerlendirilmez.

Psikolog randevu talebi öncesinde bu kavramları mutlaka inceleyin: psikolojik destek, psikolojik danışmanlık, klinik psikolog, psikolojik danışman ve psikoterapi.

Psikolojik danışmanlık sürecine adım atmak isterseniz, alanında uzman, Uzman kadromuzu inceleyerek merkezimize başvurabilirsiniz!

Melisa Mori