Şimdi ve Burada Olmak

Şimdi ve burada olmak; bilincimizin farkındalıkla ana odaklanıp, geçmiş ya da geleceğe takılı kalmadan etrafını deneyimlemesidir.

Geçmiş ve gelecek, hayatımız için önemli kavramlar olmakla birlikte, yaşadığımız an içinde bulunmayan kavramlardır.

Şimdi ve burada olan birey, farkındalık sahibidir ve hayatı deneyimleyerek yaşar. Farkındalık sahibi olan ve anı yaşayan bu bireyler aynı zamanda kendileri üzerinde irade sahibidir.

Geçmişe takılan bireyler, ilerleyememenin endişe ve kaygısını yaşarken geleceğe takılan bireyler, karşılarına neyin çıkacağının kaygısını yaşayabilir.

Şimdi ve burada olma durumu, gündelik hayatta gittikçe artan teknolojiyle beraber azalma gösteriyor.

Yaşadığımız anı yeterince heyecan verici bulmayıp düşüncelerimiz arasında savrulmanın veya sosyal medyaya kaçmanın da bunda payı var.

Şimdi ve Burada Olmanın Üzerimizdeki Etkisi

Bireyler genelde istedikleri zaman istedikleri şeye dikkatlerini verebileceklerini düşünseler de yakın zamanda yapılan araştırmalar zamanımızın %47’sini dikkatimiz dağınık olarak geçirdiğimizi gösteriyor.

Hayatımızın büyük bir kısmını hareketlerimizin farkında olmadan, zihnimiz kendi içinde meşgulken yaşıyoruz. Bu da bir yandan çevremizle iletişimimizi keserken öteki taraftan dikkatimizi çevremize veremediğimiz bir hayat sürmemize neden oluyor.

Ayrıca dikkati dağınık olan bireylerin mutsuzluğa daha yatkın oldukları görülmüştür. Şimdi ve burada olmak bireyleri yalnızca mutlu etmekle kalmayıp, hayatlarındaki stresi azaltır; kaygılarıyla başa çıkmak için onları daha hazır kılar.

Farkındalık sahibi olan bireylerin, başarı ve özsaygı üzerine duydukları kaygılar azalmakla beraber, başkalarıyla daha kolay yakın ilişkiler kurabilirler.

Şimdi ve Burada Olmak ve Terapi

Şimdi ve burada olmak terapilerde disiplinlerarası kullanılabilen bir tekniktir.

Irvin Yalom’a göre terapi sürecinde görülen “şimdi ve burada” olma fikrinin temelinde, danışanın kişiler arası problemlerinin eninde sonunda terapistiyle arasında ortaya çıkacağı düşüncesi yatar.

Örneğin terk edilme kaygısı yaşayan bir birey, terapisti tarafından terk edildiğini hissedebilir. Bu ortaya çıkan sorunlarla da o an ve orada ilgilenmek gerekir.

Gestalt terapisi de şimdi ve burada olmaya önem veren terapi yöntemlerinden biridir. Gestalt terapisinde, geçmiş ve gelecek önemsizdir; terapi için önemli olan tek şey “şimdi ve burada” yaşanan deneyimlerdir.

Şimdi ve burada olmayı temelinde kullanan bir başka alan da mindfulness’tır (farkındalık). Terapötik olarak mindfulness, hem içinde bulunduğumuz anda farkındalığımızı yüksek tutmak, şimdi ve burada olmak, hem de çevremizdeki olayları nasıl karşıladığımızdır. Deneyimlerimize karşı açık olmayı ve yargılayıcı bir şekilde yaklaşmamayı gereksinim olarak görür. Genelde çeşitli terapi türleriyle birlikte görülür. Örnek olarak:

  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
  • Diyalektik Davranış Terapisi (DBT) 
  • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) 

bunlardan bazılarıdır.

Mindfulness’ın amacı, gelişmemizi engelleyen duygu, düşünce ve hareketlerimiz üzerinde farkındalığımızı arttırmaktır. Mindfulness terapileri arasında en öne çıkanlar sırasıyla şöyledir:

  • Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR)
  • Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT)

Yapılan çalışmalar Mindfulness terapilerinin etkili olduğunu destekler nitelikteyse de Mindfulness terapileri her insan ve her koşul için aynı derecede etkili değildir. Bunun nedeni de her insanın birbirinden farklı ve özel olması, dolayısıyla farklı yardımlara ihtiyaç duymasıdır.

Eğer siz de bu gibi konularda yardım almak isterseniz uzman kadromuzu inceleyebilirsiniz.

Can Özgü

What is Mindfulness Therapy and How to Apply It? (2020, October 12). Retrieved November 30, 2020, from https://positivepsychology.com/mindfulness-therapy/

Yalom on the Here and Now. (2010, September 16). Retrieved November 30, 2020, from https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-therapy/201009/yalom-the-here-and-now