Sosyal psikoloji

Sosyal Psikoloji, bireylerin sosyal ortamlarındaki, düşüncelerini, inançlarını, tutumlarını ve duygularını inceleyen bir bilim dalıdır. Muhtemelen, sizde insanların yalnızken ki davranışlarıyla, çevresinde bir insan topluluğu varken ki davranışları arasında bir farklılık olduğunu fark etmişsinizdir. İnsanların, yalnızken verdiği tepkilerle, çevrisinde insanlar varken verdiği tepkiler bile değişmektedir. Yanımızda olan kişilere göre bile tutumlarımız, davranışlarımız değişmektedir. Örneğin, ailemizleyken farklı biri gibi davranıp, yakın arkadaşlarımızlayken çok farklı bir insan gibi davranabiliriz. İşte, Sosyal Psikoloji bilimi yaptığı deneylerle, etrafımızdaki insanların, duygularımızı, hissettiklerimiz, tutumlarımızı şekillendirdiğini saptamıştır. Sosyal Psikolojinin öncüsü, 1924 yılında yazdığı Sosyal Psikoloji kitabıyla, Floyd Henry Allport olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, Alport modern sosyal psikolojinin öncüsü olarak da kabul edilmektedir. Alport, Davranışçılık ekolünü benimsemiştir ve Sosyal psikoloji kitabında, sosyal psikolojinin o güne kadar kullandığı gözleme dayalı yöntemler yerine daha çok nesnel tepkilere ağırlık veren deneysel yöntemlere yer vermiştir. Alport, uyma ve itaat gibi psikolojinin çok önemli kavramlarını ortaya atmıştır. 

Sosyal Psikolojinin Araştırma Alanları 

Sosyal Psikolojini araştırma alanı oldukça geniştir. Sosyal psikoloji, sosyal ortamların bireyleri nasıl etkilediğini incelerken aynı zamanda birçok farklı alandan, farklı konular hakkında da araştırmalar yapmaktadır. Bu konular: şiddet, önyargılar, ayrımcılık, sosyal algı, grup süreçleri, saldırganlık ve benlik gibi daha birçok konu sosyal psikolojin incelediği konulardır. Kısacası, sosyal ortamlar da gerçekleşen davranışları içeren her araştırma konusu sosyal psikoloji alanın altında incelenebilir.

Sosyal Psikolojinin Türleri Nelerdir?

Psikolojik Sosyal Psikoloji 

 Psikolojik Sosyal Psikoloji, araştırmalarında bireyleri odak olarak almaktadır. Psikolojik Sosyal psikolojinin, temel amaçlarından biri, bireyin duygu düşünce, tutumlarının ve davranışlarının, toplum tarafından nasıl etkilendiğini insandan çevreye doğru bir yönde incelemektedir. 

Sosyolojik Sosyal Psikoloji 

Sosyolojik Sosyal Psikoloji, çalışmalarında ve araştırmalarında çevreyi odak almaktadır. Sosyolojik sosyal psikolojinin temel amacı, bireyin içinde bulunduğu ve hayatını sürdürdüğü toplumsal yapıdan nasıl etkilediğini çevreden bireye doğru bir yönde incelemektir. 

Toplumsal Yapısalcılık 

Toplumsal yapısalcılık, toplum olarak kabul edilmiş gerçekliğin farklı zamanlarda ve toplumsal yapılarda nasıl oluştuğunu inceler. Toplumsal yapısalcılığa göre, gerçeklik veya doğruluk, farklı zaman dönemlerinde ve çeşitli toplumsal yapılarda çeşitli anlamlara karşılık gelmektedir. 

Sembolik Etkileşimcilik 

Sembolik etkileşimcilik, bireyler arasında ki etkileşim süreçlerine odaklanarak kimlik rol ve benlik gibi bireyler için oldukça önemli kavramların oluşumunu incelemektedir. Sembolik etkileşimcilere göre birey, kişiler arası etkileşimlerin sonucunda, nesnelere ve olaylara sembolik anlamlar yüklemektedirler.