Ünlü Psikologlar

Ünlü Psikologlar Kimlerdir?

Ünlü psikologlar, psikoloji tarihinde ismi en çok duyulan ve psikoloji alanında önemli katkılarda bulunmuş psikologlardır. Bu yazımızda, dünya psikoloji tarihinin ünlü 7 psikoloğunun hayatını inceledik.

Ünlü Psikologlar: Sigmund Freud

Sigmund Freud, Avusturya doğumlu Yahudi bir nörologdur. Psikanaliz biliminin kurucudur. Aynı zamanda nöroloji alanında uzmanlaşmış bir bilim insanıdır.

Psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinç dışı unsurlarla olan ilişkisini ortaya çıkararak psikopatolojik vakaların çözümünde kullanılan klinik bir yöntemdir.

1881’de tıp öğrenimini bitiren Freud 1883’te dönemin ünlü beyin anatomisi ve nöropatoloji uzmanının yanında, bir psikiyatri kliniğinde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Burada birçok araştırma yapmıştır. Aldığı bir bursla 1885’te Paris’e gitmiş ve bir staja başlamıştır. Bu stajında da birçok gözlem ve çeviri yapmıştır.

1886’da Paris’ten ayrılarak Berlin’e gitmiştir. Burada çocuk nöropatolojisiyle ilgilenmiş ve Viyana’ya dönerek özel hekimliğe başlamıştır.

Sinir hastalıkları ve histeri şikayetiyle kendisine başvuranlar üzerinde elektroterapi ve hipnotizmayı uygulamıştır.

Freud, 1897’de Oedipus Kompleksi, 1900’de Düşlerin Yorumu (iki cilt) adlı eserlerini yazmıştır.

1910-1920 yıllarında Psikanaliz Üzerine, Bir Paranoya Vakası Özyaşam Öyküsü Üzerine Psikoanalitik Gözlemler: Başkan Screber, Totem ve Tabu, Narsizmin İncelenmesine Giriş, Yas ve Melankoli adlı eserleri yayımlanmıştır.

Ünlü Psikologlar: Carl Rogers

Carl Rogers, psikolojide birey merkezli terapinin kurucusu ve hümanistik yaklaşımın öncüsü olarak en ünlü psikologlar arasında gösterilen Amerikalı psikologdur.

Sigmund Freud’dan sonra en önemli klinik psikolog olarak görülmektedir.

Carl Rogers rahip olmak istediği için lisans eğitimini Tarih üzerine yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İlahiyat bölümünde gerçekleştirmiştir. Sonrasında katıldığı klinik psikoloji derslerinde ilgisinin bu yönde olduğunu anladığı için Teoloji alanında devam etmek istemeyerek yüksek lisans eğitimine Klinik Psikoloji alanında devam etmiştir.

Yüksek lisans sonrası Eğitim Fakültesinde kalıcı olamaya karar vermiş ve Doktora yıllarında Çocuk Danışmanlığı alanına yönelmiştir. Doktora tezinde de 9-13 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan bir kişilik adaptasyonu ilgili test geliştirmiş ve bu test 1970’lere kadar yaygın şekilde kullanılmıştır.

Carl Rogers çocuk danışmalığı alanındaki tecrübelerine dayanarak 1939 yılında ‘‘Problemli Çocuğun Klinik Tedavisi’’ adındaki ilk kitabını çıkarmıştır.

1951 yılında Danışan Merkezli Terapi adlı kitabını yazmıştır. Bu kitabında bireysel terapinin yanında oyun terapisi, grup terapisi, liderlik ve eğitim alanında yapmış olduğu uygulamalardan da bahsetmiştir.

1954’te Psikoterapi ve Kişilik Değişimi, 1963’te Kişi Olmaya Dair kitabını çıkartmıştır.

1972’de Patner Olmak kitabıyla çiftlerin ilişkilerinde yaşamış oldukları sorunlar üzerinden dururken 1977 yılında yazdığı Kişisel Güç Üzerine adlı kitabıyla aile, eğitim ve politika gibi hayatın farklı alanlarında gücün rolünden bahsetmiştir.

Ünlü Psikologlar: Albert Bandura

Albert Bandura, Sosyal Öğrenme Kuramı ile tanınan Kanadalı bir psikologdur.

Sosyal Öğrenme Kuramı ile ailenin, sosyal çevrenin ve önceki kuşakların sosyal davranışlar üzerindeki etkisini incelemiştir. Sosyal öğrenme, saldırganlık ve öz yeterlilik konuları üzerinde birçok araştırma gerçekleştirmiştir.

Bandura, insanın şiddet eğiliminin sadece doğası kaynaklı olduğundan değil de gözlem, taklit vb. etmenlerden de kaynaklandığını savunmaktadır.

Bandura, 1959’da Ergenlikte Saldırganlık, 1963’te Sosyal Öğrenme ve Kişilik Gelişimi, 1969’da Davranış Değişikliklerin İlkeleri adlı kitabını çıkarmıştır.

Psikolojik Modelleme: Çelişen Teoriler, Saldırganlık: Sosyal Öğrenme Analizi, Sosyal Öğrenme Teorisi adlı kitaplarında da yazarıdır. Psikoloji alanında birçok kitabı bulunmaktadır.

Ünlü Psikologlar: William James

William James, psikolojide pragmatizmin kurucu olan Amerikalı psikolog ve filozoftur.

Amerika’da ilk psikoloji laboratuvarını oluşturmuştur.

18 yaşlarındayken ressam olmak isterken fikir değiştirerek kimya alanında eğitim almaya başlamıştır. Kimya alanında da istediğini bulamamış ve Tıp eğitimi almaya karar vermiş; fakat yaşadığı bazı sağlık sorunları sebebiyle tıp eğitimine ara vermiştir. Bu süreçte felsefe ve psikolojiye ilgi duyan William James, bu alanlarla devam etme kararı almıştır.

Psikolojide işlevsellik hareketinin öngörücüsüdür.

Psikolojide benlik kavramı, bilinç akışı, özgür irade, içgüdü ve alışkanlık kavramları üzerinde araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Ünlü Psikologlar: Alfred Binet

Alfred Binet, cinsel fetişizm kavramını ortaya çıkaran, zeka testlerinin yaratıcısı ve ünlü psikologlar arasında bilinen Fransız düşünürdür.

Yaşamının bir döneminde resim ve edebiyatın psikolojik yönleriyle ilgilenen Alfred Binet, tiyatro oyunları da yazmıştır.

Hukuk eğitimi görmüş ve henüz yirmi yaşındayken hukuk doktorası için gereken ilk sınavı vermiştir. Fakat bu sıralarda psikolojiye ilgi göstermeye başlamış ve hukukçu olarak çalışmamıştır.

Kendi başına psikoloji çalışmaya başlamıştır. Bireysel farklılıkların değerlendirilmesine önem veren Binet, Stanford-Binet Zeka Cetveli’ni oluşturmuştur.

Usavurmanın Psikolojisi, Hayvan Magnetizması, Çifte Bilinç-lilik, Kişilik Değişimleri kitaplarını yayımlamıştır.

Ünlü Psikologlar: Abraham Harold Maslow

Abraham Harold Maslow, Hümanist Psikoloji’nin de en önemli kurucularından olan Amerikalı psikolog ve akademisyendir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi adında insan psikolojisi ve ihtiyaçlarının temel alındığı bir teorisi vardır.

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi; doğuştan insan ihtiyaçların öncelikli olarak yerine getirilmesi ve kendini gerçekleştirmesini hedefleyen bir teori olarak ortaya atılmıştır. 

Ünlü Psikologlar: Jean Piaget

Jean Piaget, çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla ünlü olan İsviçreli psikologdur.

Çocukta bilişsel yapıyı dört döneme ayırmış ve çocuk zihniyetinin yetişkin zihniyetinden farklı olduğunu öne sürmüştür. Aynı zamanda gelişim düzeyi kavramını ortaya çıkarmıştır.

Piaget çocuk gelişimi alanında birçok eser yazmıştır. Bunlardan birkaçı; Çocuk Psikolojisi, Çocuğun Gözüyle Dünya, Çocuğun Ahlaki Yargısı, Zeka Psikolojisi eserleridir.


Emine AY

Kaynaklar

  1. Sigmund Freud
  2. Sigmund Freud Kimdir?
  3. Alfred Binet
  4. Jean Piaget