Lisan ve Yüksek Lisans Eğitimi
Berrin Hande Yıldız 2014 yılında ilk tercihi olan Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü kısmi
burs ile İngilizce temelli (%100) olarak kazandı. Hazırlığı atlayarak direkt olarak bölüme
başladı. Lisans süresince ders kapsamında dahil olduğu “SOYAÇ” projesinde gönüllü olarak
bir sene boyunca akran danışmanlığı yaparak süpervizyon destekli terapötik bir süreç
ilerletti. Bu sayede lisans döneminde hem görüşme raporlama hem süpervizyon deneyimini
kazanmış oldu. Bunun yanında SOYAÇ kapsamında İngiltere ve Almanya’dan gelen pek çok
destekleyici uzmanın seminerlerinde bulundu ve uygulamalı eğitimlerine katıldı. Eğitimlerin
desteğiyle hem destekleyici uzmanlardan hem de ders hocasından aldığı süpervizyonlarla
görüşme sürecinin raporlarını oluşturdu. Ders kapsamında çeşitli sosyal proje de gönüllü
olarak çalıştı. Göçmen çocuklara destek sağlamak amaçlı Sultanbeyli’ndeki bir merkezi ‘sosyal
duyarlılık’ dersi kapsamında ziyaret edip grup desteği sağladı. Üniversitesinin son senesinde
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak staja başladı. En
yoğun servislerden birinde görev aldı. Serviste görevli olan psikoloğun mentörlüğünde sabah
viziteleri, vaka takibi, vaka incelemesi ve çeşitli sunumlarda yer aldı. Bu stajı sayesinde klinik
alanında çalışmak istediğine karar verdi. 2018 yılında psikoloji bölümünü onur öğrencisi
olarak tamamladıktan sonra yüksek lisans başvurularını yapacağı bir sene boyunca yine
Maltepe Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi almaya başladı. Formasyon
kapsamında seçilen lisenin rehberlik servisinde stajını tamamladı. Staj eğitiminin yanı sıra
yüksek lisans eğitimi için İngiltere de pek çok okula başvurup kabul aldı. 2019 senesinde
klinik psikoloji alanında uzmanlığını almak için İngiltere de kabul aldığı okullardan biri olan
Bournemouth Üniversitesi’ni seçti. %50 başarı bursuyla kazandığı Foundations of Clinical
Psychology bölümünü “A Literature Review of Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive
Therapy Treatment Method in Patients with Obsessive Compulsive Disorder” konulu teziyle
2020 senesinde tamamlayarak başarıyla mezun oldu.


Eğitimler
Aynı sene Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) terapi modelinin eğitimini Ebru Şalcıoğlu ile
tamamladı.
Bunun yanında Dr. Fatih Yavuz’un öncülük ettiği Kabul ve Kararlılık Terapi modeli (ACT)
eğitimi de tamamladı.
Son olarak ISST onaylı Şema Terapi eğitimini Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan almıştır.
Kendi terapi sürecine devam etmektedir.
Psikolojinin sürekli gelişen bir alan olduğu vizyonuyla, ilgi alanlarındaki eğitimlere ve
seminerlere katılarak kendini geliştirmektedir.


Deneyimler
Staj deneyimlerinin yanı sıra kısa bir süre anaokulunda görev aldı. Ancak sonrasında pandemi
nedeniyle seanslarına online olarak devam etti.
Dünya Danışmanlık Merkezi Nişantaşı, Pendik ve Caddebostan şubelerinde danışanlarını
görmektedir.


Uzmanlık alanları
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Yaygın Kaygı Bozukluğu, Sosyal Kaygı Bozukluğu,
Agorafobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Yeme Bozuklukları, Panik Bozukluk