Uzman psikolog

Bir uzman psikolog, üniversitelerin dört yıllık Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra uzmanlaşmak istediği alanda yüksek lisansını tamamlayarak uzman psikolog unvanını almaya hak kazanırlar.

Dört yıl süren psikoloji lisansı teorik ve kuramsal bir eğitimi içerir.

Sonrasında alanda uzmanlaşmak isteyen Psikolog adayları uzmanlaşmak istedikleri alana göre pratik veya araştırma odaklı iki yıllık bir yüksek lisans eğitimi alırlar.

Psikologların uzmanlaşabileceği alt alanlar Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Örgütsel Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi olabilmektedir.

Bireyler, zaman zaman yaşamlarında bazı şeylerin olmasını istedikleri gibi gitmediğini fark edebilirler veya bazı problemlerle karşılaşabilir ve karşılaştıkları bu problemlerle kendi başlarına başa çıkamayabilirler.

Böyle durumlarda yolunda gitmeyen bazı şeyleri düzeltmek adına bireyin bir uzman psikologdan psikolojik destek alması en sağlıklısı olacaktır.

Bir uzman psikolog eşliğinde birey, problem çözme becerilerini geliştirebilecek ve olası problemler karşısında başa çıkabilme stratejilerini geliştirecektir.

Bir uzman desteğiyle birey kendisini daha iyi tanıyacaktır ve kendi içerisinde uyumu yakalayarak çevresiyle de daha uyumlu hale gelecektir.

Bir Uzman Psikolog Hangi Görevleri Üstlenir?

Uzman psikologlar bireyleri daha iyi anlamaya yönelik, bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini gözlemler ve değerlendirir.

Bireylerin normalden farklı davranışlarını, duygularını veya düşüncelerini belirli standartlara göre değerlendirirler.

Değerlendirmelerini yaparken multifaktoral bir bakış açısıyla yaklaşırlar.

Bireyi hem bireysel hem de sosyal bir perspektiften değerlendirirler.

Normalden farklı bir durum olup olmadığını anlamak için bireyin yaşadığı huzursuzluğun derecesi ve işlevselliğini ne ölçüde etkilediği değerlendirmede en önemli farktörlerdir.

Bireyin davranışlarının sosyal normlara olan farklılığıysa bireyin sosyal normlardan ne ölçüde saptığını gösterir. Bireyin davranış, düşünce veya duygularının ortalamadan ne ölçüde saptığı değerlendirme için önemli bir kriterdir.

Uzman psikologlar değerlendirmelerini yaparken gözlemlerinin ve yaptıkları görüşmenin yanı sıra psikolojik testler de uygulayabilirler.

Yaptıkları değerlendirme sonucunda bireyin ihtiyacına yönelik bir tedavi planı geliştirir ve tedavi planı hakkında bireyi ve ailesini bilgilendirirler. Bunun beraberinde düzenli terapi seansları aracılığıyla bireyin gelişimini gözlemler ve tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde yönetirler.

Uzman Psikologların Nitelikleri Nelerdir?

Uzman Psikologların mesleklerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri için belirli  niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Gelişmiş bir empati duygusu
 • Analitik düşünme yeteneği
 • Varsayımlarını paranteze alıp eleştirel düşünme ve dinleme becerisi
 • Yüksek düzeyde bir gözlem yeteneği
 • Kriz anını yönetme gücüne sahip olmak
 • Kendi terapi sürecini tamamlamış olmak
 • Duygusal anlamda etkilenebileceği durumlarda bu durumla baş edebilme becerisine sahip olmak
 • Gizlilik ve danışanın mahremiyetine sadık olmak
 • Gelişmeye açık olmak
 • Sosyal becerilerinin güçlü olması
 • Alandaki araştırmaları sürekli olarak takip etmek

Uzman Psikologlar gerekli eğitimlerden geçerek alanlarında yetkinlik kazanırlar ve uzmanlıkları doğrultusunda hizmet sağlarlar.

Melisa Mori