Uzman Klinik Psikolog Gamze Nur Demirezen
UnvanıUzman Klinik Psikolog – Psikoterapist
Uzmanlık AlanlarıYetişkin Terapisi, EMDR
Terapi EğitimleriŞema Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Uzman Klinik Psikolog Gamze Nur Demirezen Kimdir?

Klinik Psikolog Gamze Nur Demirezen insan davranışlarındaki farklılıklar ve ilişki dinamikleri vb. konuların dikkatini çekmesinden sonra çocukluk hayali olan psikoloji bölümünü Özyeğin Üniversitesi’nde tam burslu olarak kazandı. Lisans eğitimi boyunca farklı hastanelerde ve araştırma projelerinde görev alarak ilgi alanının klinik psikoloji olduğuna karar verdi. Klinik ilgi alanları arasında insan hayatına bütüncül bir perspektiften bakan, ilişkisel yönelimli ve bağlanma kuramından beslenen ekollerden şema terapi yaklaşımını hem kişisel yaşamında hem de profesyonel yaşamında benimsedi. Klinik ilgi alanları arasında erken dönem olumsuz yaşantılar, travmalar, dissosiyatif kimlik bozukluğu ve diğer kişilik bozuklukları, mindfulness (bilinçli farkındalık), somatik deneyimleme, şefkat odaklı terapi, radikal kabul ve öz şefkat bulunmaktadır. Bu alanlarda eğitimler alarak mesleki gelişimini sürdürmektedir.Psikoterapi seanslarında ağırlıklı olarak Şema Terapi yaklaşımını kullansa da Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımlarından da faydalanmaktadır. Aynı zamanda kendi terapi sürecinden de geçmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesi- İstanbul Şubesi Travma Birimi gönüllüsüdür. 

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi

Özyeğin Üniversitesini yüksek onur öğrencisi olarak bitiren Uzman Klinik Psikolog Gamze Demirezen, ardından İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını yine yüksek onur öğrencisi olarak bitirmiştir. Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk danışmanlığında “Eş Şiddetine Maruz Kalıp Sığınma Evinde Kalan Kadınlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Bilişsel Modelden İncelenmesi” konulu tez çalışması ile uzman klinik psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisansı boyunca, travma, mindfulness, Diyalektik Davranış Terapisi ve Şema Terapi kuramsal ve uygulamalı derslerini almıştır. İkinci senesinde Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak süpervizörlüğü eşliğinde yetişkinlerle yürüttüğü psikoterapi seansları gerçekleştirmiştir. Mezun olduktan sonra Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST)’den temel düzey Şema Terapi Eğitimi alarak,Dr. F. Sevinç Göral Alkan süpervizyonu eşliğinde uluslararası sertifikasyon sürecine devam etmektedir.

İş Deneyimleri

Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Laboratuvarı’nda yürütülen “Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi” adlı TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak çalışmış. Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği 19. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde dekanlık bursu ile “Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Grupta Yer Alan Annelerin Ebeveyn Özyeterliği Algısının, Annelerin ve Çocukların Psikolojik Sorunları Üzerindeki Aracı Rolü” başlıklı posterini sunmuştur.

Klinik stajlarını Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (GATA) ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek lisansı boyunca İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarında süpervizyon eşliğinde yetişkinlerle psikoterapi seanslarını yürütmüştür. Doç. Dr. Elif Çelebi süpervizyonu eşliğinde Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitim grupları yönetmiştir. Üniversitede bünyesinde Psikoloji Kulübü ile birlikte 1. Diyalektik Davranış Terapisi Sempozyumu düzenleme ekibinde yer alarak “Duygu Regülasyonu” konusunda konuşma yapmıştır. Mezun olduktan sonra çalışmalarına online olarak devam eden Uzman Klinik Psikolog Gamze Nur Demirezen, çalışmalarına Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’nin Nişantaşı, Pendik ve Kadıköy psikolog kadrosunda devam etmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

  • LÖSEV’e ait ürünlerin satış standında görev alma
  • Kartal Belediyesi Kadınlara yönelik beceri eğitim grupları düzenleme