Pedagog

Pedagog Kimdir?

Pedagoji çocuklar üzerinde odaklanan, çocuğun duyusal, zihinsel, düşünsel, fiziksel ve sosyal gelişimleri üzerine araştırma yapan bilim dalıyken pedagoji alanında uzman olan kişiye “pedagog” denir. Pedagog yalnızca çocuktaki bir problem üzerine çalışmaz aynı zamanda mevcut gelişiminin normal standartlara yakınlığını takip eder. Pedagog genelde 3-12 yaş aralığındaki çocuklarla çalışır.

Her çocuk kendine özel gelişim gösterir. Pedagog, çocuğun bireysel gelişimini takip ederek mevcut veya olası problemleri saptar ve ebeveynleri bilgilendirir. Ebeveynlerle işbirliği içerisinde yürütülen süreçte çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak çocuk psikoloğu veya çocuk doktoruna yönlendirilir. Pedagog, çocuk psikoloğundan farklı olarak çocuğun ruhsal, fiziksel, düşünsel gelişiminde rehberlik ve eğitmenlik görevi yapar. Çocuk psikoloğu, çocuğun psikolojisi üzerine odaklanır.

Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Alınmalıdır?

Pedagog desteği almak için çocukta bir problem olduğunu gözlemek gerekmez. Çocuğun akranlarına uygun gelişimini takip etmek, olası problemleri önceden belirlemek ve davranış biçimlerinin takibini bir uzman ile birlikte yapmak amacıyla pedagog desteği alınabilir.

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı, çocuğun bir veya birkaç kardeşi olduğunda anne ve baba sevgisini paylaşmama dürtüsüyle gerçekleşir. Çocuk kardeşine zarar verme davranışları gösterebilir. Yeni doğan kardeşin anne babaya daha çok ihtiyaç duyduğu durumda çocuk kendini dışlanmış ve sevilmiyor hissediyor olabilir. Çocuğun duygularını anlamak, kendini ifade etmesini sağlamak ve kardeşi hakkındaki düşüncelerinin ifadesi önemlidir. Ebeveynlerin çocuğu kardeş hazırlığında yanlış yönlendirmesi kardeş kıskançlığını artırıcı sebeplerdendir.

Alt Islatma

Çocukta kardeş kıskançlığı veya başka bir sebeple geriye dönme isteği sonucu tepkisellik olarak alt ıslatma görülebilir.  Ebeveynler pedagog desteği alarak alt ıslatmanın fiziksel veya psikolojik sebeplerini belirler ve tedavi planı çizilir.

Tırnak Yeme

Tırnak yeme bir başka tepkisel davranıştır. Yetişkinlikte de sıklıkla görülür. Özgüven sorunu olan çocuklarda görülen tırnak yeme davranışı aynı zamanda güvensizlik duygusuyla ilişkilendirilir. Pedagog, tırnak yeme davranışının sıklığını takip eder ve çocuktaki bu dışavurumun sebebini araştırarak tedavi için yol haritası oluşturur.

Okuldaki Sorunlar

Çocuğun okuldaki davranışlarının incelenmesi, öğretmenleriyle olan ilişkilerini ve ders çalışma davranışlarının takibi için pedagog desteği alınabilir. Çocuğun evdeki ve okuldaki davranışları farklılık gösterebilir. Okuldaki kurallara uyum süreci, akranlarıyla olan sosyalliği takip edilir.

Konuşma Problemleri

Kekemelik, bebek konuşması, tekrarlayıcı dil gibi konuşma problemleri pedagog desteği alınarak çözülebilen sorunlardandır. Çocuğun konuşma bozukluğunun hangi koşullarda ve hangi durumlarda olduğu araştırılır.

Evlat Edinilmiş Çocuklar

Evlat edinilmiş çocuklarda ebeveynler pedagog rehberliğinde açıklayabilir. Çocuğun önceden bu duruma nasıl hazırlanacağı, öğrendikten sonraki tepkilerinin takibi yapılır. Çocuğa göre farklılık göstermekle beraber 4.5-5 yaş olabilir. Önemli olan nokta çocuğa kesinlikle yalan söylememektir.

Sosyal Problemi Olan Çocuklar

Çocuk arkadaşlarıyla olan ilişkisinde akran zorbalığına uğruyor olabilir. Çocuklar birbirlerinin fiziksel özellikleriyle, konuşma ve davranış biçimleriyle dalga geçebilirler. Normal standardın üzerinde veya altında kiloya sahip olan çocuklar, gözlük kullanan çocuklar, konuşma problemleri olan çocuklar akran zorbalığının hedefi olabilir. Grup veya bireysel zorbalığa maruz kalan çocuk, okula gitmek istememe, akranlarıyla oynamayı reddetme davranışları gösterebilir.

Stresle Başa Çıkma

Stres, bireyin alışılagelmedik fiziksel ve psikolojik uyaranlar karşısında uyum sağlamaya yönelik tepkilerdir. Stresle başa çıkmak bireysel olarak farklılık gösterir. Çocuklarda bu durum tepkisel olarak tırnak yeme, alt ıslatma, vurma, bağırma ve tükürme davranışları olarak ortaya çıkabilir. Pedagog, çocuktaki stres kaynaklarının sebebini araştırır.

Boşanma Sürecinde Olan Ebeveynlerin Çocukları

Evlenmek gibi boşanmak da süreç isteyen bir durumdur. Karı-kocalık bitebilen bir roldür ancak anne babalık ömür boyu sürer. Çocuklarda boşanma sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi ve çocuğu bu süreci hazırlamak için pedagog desteği alınabilir.

Düzensiz Beslenme

Çocuklarda yanlış yeme düzeni, ileriki yaşlarda da yeme bozukluğunu tetikler. Tablet, televizyon, telefon karşısında yemek yedirmek ileri yaşlardaki yeme bozukluğunun sebepleri arasındadır. Çocuğun aşırı yemek yemesi veya iştahsız olup hiç yemek yememesi problemleri olabilir. Düzenli bir beslenme alışkanlığının kazandırılması konusunda pedagogdan destek alınır.

Uyku Problemleri

Çocuğun öğle ve gece uykusunun düzenlenmesi, anne veya babayla beraber uyuma isteği, tek başına uyuyamama problemleri üzerine çalışılır. Çocukta tek başına uyuyamamasındaki kaygılar incelenir.

Teknoloji Bağımlılığı

Çocuğun online oyun oynama sıklığı, telefon, tablet ve bilgisayarı kullanma süresi takip edilir. Çocuğa teknolojik cihazları kullanma süresiyle ilgili konulan zaman kısıtlaması telefon, tablet ve bilgisayarın hepsini kapsar. Örneğin, çocuğa verilen 1 saat yalnızca telefon oynamak için değil o günkü tüm teknoloji cihazları için konulur. Ebeveynler çocukla birlikte teknolojik cihazın yerine koyabilecekleri aktiviteler geliştirmelidir.

Ahlaki Yargı

Ahlaki yargı çocukluk döneminde belli bir yaşa kadar gelişir ve çocuğun yaşamı boyunca o kalıp üzerinden ilerler. Çocuğa kendi doğru ve yanlış kavramlarının geliştirilmesi konusunda rehberlik edilir. Ahlaki gelişim nedir?

Bağlanma Sorunları

Çocuğun okula gitmek istememesi ve yalnız uyumak istememesi gibi problemleri anneye veya babaya bağlanma problemlerinden kaynaklı olabilir. Çocuğun bağlanma gösterdiği birincil kişi genellikle annedir.

Benlik Oluşumu, Sınırlar ve Kendini Gerçekleştirme

Çocuğun benlik oluşumundaki gelişim görevleri, sınır karmaşası ve kendini gerçekleştirme yolunda pedagog desteği alınabilir. Bazı çocuklar sınırlarını sürekli keşfetmek istediğinden anne ve babanın “Hayır” diyebileceği davranışları dener ve sergiler. Çocuk, çoğunlukla bir sınır arayışındadır.

Çocukta Terapi Yöntemleri

Oyun Terapisi

Oyun, çocukların kendini açıkça ifade ettiği en etkili yoldur. Oyun terapisi, çocukta var olan problemi saptar ve iyileşme sağlar. Oyun çocukların dili, oyuncaklar kullandıkları kelimelerdir. Çocuklar dış dünyayı oyuna yansıtır; oyunda kullanılan kurguyu da dış dünyaya yansıtır. Oyun terapisi, bu alanda eğitim almış oyun terapistleri tarafından gerçekleştirilir.

Bir İnsan Çiz Testi

Çocuktan bir insan resmi çizilmesi istenir. Çocuğun çizdiği resmin kadın veya erkek oluşu ve uzuvlarını resimlendirmesine bakılarak çocuktaki cinsel ve bedensel algı incelenir.

Masal Terapi

Masal terapi, çocuğa masal ve hikayeler anlatılarak çocukların kendilerini ifade etmelerine odaklanan terapi yöntemidir. Masal terapisti, çocuğun masal dilini konuşarak rollerin olası anlamlarını keşfeder ve destek sağlar.

Dünya Danışmanlık Merkezinde Pedagog Desteği

Kurumumuzda alanında uzman pedagoglar, çocuk merkez odaklı çalışarak çocuğu “birey” olarak ele alır ve gelişimlerini bu bakış açısıyla takip ederler. Alanında uzman pedagoglarımız, çocuğun bireysel gelişimin takibini yaparak ebeveynleri de sürece dahil eder. Çocukta var olan veya gelecekte var olabilecek problemler ebeveynlerle görüşülür ve rehberliği sağlanır.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.