Danışmanlık ve psikoloji hizmetlerimiz ile toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkinlere, çift ve ailelere ulaşırken onların hayat serüvenlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne psikolog ekibimizle destek sunuyoruz. Misyonumuz gereği, toplumsal farkındalık ve eğitime yönelik gönüllü projeler de yütürüyoruz.

Bu doğrultuda çocuklara, yetişkinlere, çiftlere ve ailelere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici ve eğitici psikolojik danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerimizi bilimsel olarak kanıtlanmış ve kabul görmüş yaklaşımlarla ve etik kurallar çerçevesinde sağlıyoruz. Ruhsal sorunlara bütünsel bir yaklaşım getirirken gerekli durumlarda merkezimizde hizmet sunan psikiyatristler başta olmak üzere psikoloji ve diğer tıp branşları arasında tedaviye yönelik iş birliği yapıyoruz.

Eğer siz de destek almak istiyorsanız yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Danışan Yaşı ve Destek Türüne Göre

Aile ve Çiftler için Psikolojik Danışmanlık

Sosyal bir varlık olan insan için aile ilişkileri vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birey için aile, en önemli sosyal destek kaynağıdır. Çeşitli nedenlerle aile üyeleri arasındaki ilişkilerde bozulmalar olabilir. İlişkilerdeki bozulmalar bazen aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunların diğerlerine aktarılmasından kaynaklanabilir. Bu bağlamda, aile bir sistem olarak düşünülmelidir. Bu sistem içerisinde aksayan bir parça bütünün işleyişini etkilemektedir. Bazı durumlarda bireysel danışmanlık ya da psikoterapi yeterli gelmemektedir. Böyle durumlarda aile danışmanlığı almak işlevsel bir çözüm yolu olabilir. Aile danışmanlığı, aile bireylerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi daha sağlıklı ve işlevsel bir hale getirmek ve yaşanılan problemleri çözmek için uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılan düzenli ve belirli süre gerektiren görüşmeler dizisidir.

Merkezimizdeki uzman klinik psikologlar aile bireylerinin sorunlarını çözebilecekleri kaynakları fark etmelerine ve bunları işlevsel bir şekilde kullanabilmelerine katkı sağlarlar. Buna ek olarak, aile bireylerinin aralarındaki ilişkileri ve sınırları düzenlemeye destek verirler.

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık

Gelişim yaşam boyu süren bir süreç olsa da gelişimin en hızlı olduğu dönem şüphesiz çocukluk dönemidir. Doğumundan itibaren çocuk bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal değişim süreçleri içine girer. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası sorunların farkına varabilmek ve sorunun çözümüne yönelik adımlar atabilmek için psikolojik destek almak gerekebilir. Çocuklarla yapılan psikolojik çalışma duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuklarda ruhsal değişim sağlayarak duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmayı hedefleyen bir süreçtir. Çocuklar genellikle kendilerini ve duygularını sözle yeterince ifade edemediklerinden onlarla yapılan psikolojik çalışmalarda oyunun ve sanatın terapötik etkisinden sıkça faydalanılmaktadır.
Çocuklara yönelik psikolojik hizmetlerimiz kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, çocukların yaşamında en önemli destek kaynağı olan aileler de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir.
Amaç, ebeveynlerin tek başlarına ele almakta zorlandığı problemlerin üstesinden gelmeleri için onlara destek olmaktadır.

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık

Çocukluk süreci boyunca bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal değişim süreçlerinden geçen ergen artık bir çocuk değildir. Fakat henüz yetişkin de olmadığı ara bir dönemin içindedir. Hem bedeninde hem ruh dünyasında bir sürü değişiklik meydana gelmektedir. Ergenlere yönelik psikolojik hizmetlerimiz kapsamında; ergenlerin hayatın bu yeni dönemine uyum sağlamaları, ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, ergenlerin yaşamında en önemli destek kaynağı olan ailelerle de ayrı görüşmeler yapılarak sürece dahil edilmektedir. Anne ve babalar ile ergen çocuklarının yaşadıkları sorunlarla başa çıkmada ne gibi tutumlar sergilemelerinin daha yararlı olacağı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yetişkinler İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel danışmanlık hizmetlerimiz ile kişilerin yaşadıkları zorluklar ile başa çıkma mekanizmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda danışmanlarımız için öncelikle bilgi alma, ardından değerlendirme ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı çerçevesinde müdahalede bulunma süreçleri söz konusudur.

Cinsel Danışmanlık

Cinsel sadece bedensel koşullardan etkilenmez, kişinin psikolojik özellikleri de cinsel hayatına etki etmektedir. Cinsel danışmanlıklarla cinsel problemlerini çözmekte zorlanan eşlerin sorunlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Merkezimizde zamanla derinleşmiş olan cinsel sorunlarınıza çift danışmanları ile çözümler üretilmektedir. Yabancı biriyle özel hayatın paylaşılması başlangıçta danışanlara garip gelebilmektedir. Ancak klinik psikologların oluşturduğu güven ortamı kişiyi rahatlatmakta ve kişiyi bedenini, kimliğini tanımakta cesaretlendirmektedir.

Cinsel Danışmanlık, cinsel hayatınızı tekrar canlandırmanız için size yardımcı olur ve sağlıklı bir evlilik geliştirirken duygusal yakınlık kurmanıza da destek verir.

Sanatla Terapi Odaklı Psikolojik Çalışmalar

Sanatla Terapi Odaklı Psikolojik Çalışmalar Bireyler sözle kendilerini, duygularını, düşüncelerini ve hallerini yeterince ifade edemeyebilmektedir. Sanatla terapi odaklı psikolojik danışmanlık hizmetimiz her yaştan birey için bu ifade ihtiyacını sanatın dışavurumcu ve terapötik gücünü sözel ifadeyle birlikte kullanarak bu ihtiyacı karşılamaktadır. Sanatla terapi farklı psikolojik sorunlar için düzenlenebilecek çalışmalarda ruhsal sorunların çözümünü kolaylaştırabilir, hızlandırabilir ve keyifli hale getirebilir.

Kurumsal Danışmanlık

Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi olarak kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurumların ve çalışanlarının tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

• Kreşler, ana okulları ve okullar için danışmanlık, gelişim taramaları, aile bilgilendirme hizmetleri,
• Özel kuruluşların ve çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda bu kuruluşlara bireysel ve grup olarak psikolojik destek ve danışmanlık verilmektedir.

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

İnsan davranışlarını ile zihinsel süreçlerini ölçümleyen ve kişilik özelliklerinin daha yakından anlaşılmasını sağlayan bazı değerlendirme araçları uzman klinik psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Kişilik Testleri

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
• MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
• TAT-Tematik Algı Testi
• CAT-Çocuk Algı Testi
• Draw a Person /Çizim Testleri
• Lousisa Düss – Psikanalitik Hikayeler Testi
Gelişim Testleri
• Denver II Gelişimsel Tarama Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Peabody Resim Kelime Testi
• Ankara Gelişim Tarama Evreleri
• Gessel Gelişim Testi

Zeka Testleri

• WISC-R Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği
• Standford -Binet Zeka
• Cattell 2A Zeka Testi
• Cattell 3A Zeka Testi
• Standardize Minimental Test
• Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi
• Good Enough -Harris İnsan Çizme Testi
• Porteus Labirentleri Testi

Nöropsikolojik Testler

• Çizgi Yönü Belirleme Testi
• İşaretleme Testi
• Sayı Dizisi Öğrenme Testi
• Stroop Testi

Dikkat ve Algı Testleri

• Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi
• Benton Görsel Bellek Testi

Psikolojik Eğitim/Gelişim Program ve Seminerleri

Ailelere ve bireylere yönelik planlanan psikolojik eğitim/gelişim program ve seminerleri katılımcıların;
• Yaşamlarına dair farkındalık kazanmaları,
• Kendi içlerine ayna tutmaları,
• Kendileriyle daha barışık yaşamaları,
• Yaratıcılıklarını ve sorunlarla baş etme kapasitelerinin güçlenmesini amaçlamaktadır.

Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları, ortak sorunlar yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan kişilerin bir araya getirilmesiyle, bir grup liderinin yönetiminde yapılan uygulamaları ve paylaşımları kapsayan çalışmalardır. Bu çalışmalarla kişinin kendini tanıması, bireysel ve kişiler arası süreçlerde yaşadığı sınırlılıkları fark etmesi, duygularını fark etmesi ve ifade etmesi gibi ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.