Aile Psikoloğu

Aile psikoloğu aile içerisinde bireylerin birbirleriyle iletişimleri, aile sistemi, özgüvenleri ve toplumsal bağları kapsamında aile içi iletişimin daha sağlıklı olması amacıyla gerçekleştirilen danışma yöntemidir. Bireyin kendini sevmesinde en önemli rol oynayan faktör ailedir.

Peki Kişinin Kendini Sevmesi Ne Demektir?

Kişinin kendini sevmesi, kendini yapabildikleri ve yapamadıklarıyla kabul etmesi ve kendi potansiyelinin farkına varması özdeğer kavramıyla ifade edilir. Bireyin özdeğerinin yüksek olması bireyin kendi değerinin farkında olması anlamına gelebilir.

Özdeğeri yüksek olan kişi, insan olarak eşsiz biri olduğunun farkındadır.

Her insan biriciktir.

Ayrıca çevresiyle doyum verici ilişkiler kurabilir, duygu ve düşüncelerinin farkındadır.

Aile psikoloğu aileyle birlikte yaptığı çalışmalarda özdeğer kavramına dikkat çekilir. Aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimleri, iletişim kurarkenki üslupları, aile dışındaki bireylerle kurulan toplumsal bağ ve aile içi kurallar aile sisteminin oluşmasında etkilidir.

Eğer siz de destek almak istiyorsanız yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Aile terapisi, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur.

Aile Kavramı

Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Aile Terapisi veya Danışmanlığı Neyi Amaçlar

Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.

Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Aile danışmanlığı, incinmiş duygular, birey ve eşi arasındaki veya ailedeki diğer bir kişi ile olan sorunlar, yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir.

Aile Terapisi

Aile ve Çocuk

Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.

Aile Terapisi ve Danışmanlığında Neler Yapılır

Aile danışmanlığında bireyler ailede yaşanan bir problemi, kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken aile danışmanı, bireylerden her birinin;

 • Diğerlerini saygı ile dinlemesine,
 • Diğerlerinin bakış açısını görmesine ve anlamasına,
 • Diğerlerin karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dil ile ifade etmelerine, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
 • Soruna yönelik olarak konuşmasına,
 • Diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
 • Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.

Aile Danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa “Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler.

Bu durumda uzman (aile danışmanı) eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir.

Bu yönde verilen destekte birçok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşmaları sağlanır.

Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Kadrosu, aile terapisi sağlayan aile psikoloğu alanındaki taleplerinizi karşılamaya hazır.

Aile Danışmanlığı

Aile toplumun en küçük yapı taşıdır. Aileyi önemli hale getiren aile kavramı değil, bireylerdir. Dolayısıyla bir aile kurumunun önemi, aile fertlerinin ilişkilerine ve iletişim tarzlarına bağlıdır. Tam da bu noktada devreye giren kavram ise aile danışmanlığıdır.
Danışmanlığın, yeniden yapılandırma, farkındalık ve içgörü kazanma gibi fonksiyonları vardır. Aile danışmanlığı ise, sağlıklı iletişim ortamının oluşturulabilmesi için tüm aile fertlerine uygulanan psikolojik yardımdır. Eğitimli profesyoneller (psikolojik danışmanlar, psikologlar) tarafından aile fertlerine verilen destek ve danışmanlık hizmetidir.
Aile üyelerinden birinin yaşadığı problemin etkisi tüm aileye yansıyabilir bundan kaynaklı olarak da çözüm sürecinde aileyi bir bütün olarak ele alır. Seansların genelde katılımcıları baba, çocuk ve annedir. Aile içi rollerin ve sorumlulukların anlaşılmasında ve aile içindeki çatışma konularının belirlenmesine yardımcı olur. İlişkiler bağlamında problemlere sahip olan kişilerin, evlilik, arkadaşlık kurma, ayrılık ve boşanma, kardeşler arası geçimsizlik ve sıkıntılar, ebeveynlik sorunları, aile bireylerinin kaybı ve yas süreci, travmalar gibi olaylarda bireylere psikolojik açıdan destek olmaktır. Dolayısıyla işlenen konu bellidir. Kişilerin birbirlerine karşı olan davranışlarında iyilik hali sağlanmasıdır.


Danışman bu süreçte; aile fertlerinden her birinin diğer kişileri saygı ile dinleyip anlamasına, fertler arasında oluşabilecek görüş ayrılıklarının farkına varılmasına, duygu ve düşüncelerin net bir şekilde konuşulmasına, incitici tavır ve davranışlarda bulunulmamasına, onları ve değerlerini olduğu gibi kabul edilmesine ve son olarak beklentilerin de açık bir şekilde dile getirilmesine yardımcı olur.
Aile danışmanlığı bireyi tek başına ele almadığı için diğer psikoterapi ekollerinden ayrılır. Sonuca daha kolay bir şekilde ulaşılır çünkü bütüncül bir yaklaşım kullanır. Seanslara tüm aile de katılabilir veya uzmanın kararıyla ayrı ayrı görüşme de sağlanabilir.
Danışmanlığın içerdiği evlilik ve çift terapisi çalışma alanı, çiftlerin kendi ailelerini kurarlarken değişim ve gelişim bakımından ne türlü bir iletişim yolunu seçeceklerine dair de destek vermeyi de içerir. Aile, bireyleri içerdiğinden, bireyler de toplum içinde yer aldıklarından kaynaklı sağlıklı bir ruh hali bütün toplumun yararına olacaktır. Aile danışmanlığının genel mekanizmasında, ailede çözümsüz kalan ve kalabilecek olan problemleri belirlemek ve çözüm odaklı öneriler sunmak vardır.

Kurallar Aileyi Nasıl Etkilemektedir?

Her ailenin, ailenin nasıl olması gerektiğine ilişkin yapıcı olduklarını düşündükleri bir takım kuralları mevcuttur. Bu kurallar aile sisteminin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oluşturulmuş yazılı olmayan kurallardır. Fakat bazı kurallar vardır ki katı, kapalı ve değişime dirençlidir.

Aile içerisinde kadına, erkeğe ya da çocuklara atfedilen bazı görev ve yükümlülükler aile bir gemiye benzetilecek olursa, bu bahsedilen kurallar dümeni tamamen eline alabilmektedir.

Böyle bir durumda aile üyeleri bu kurallara uymak gibi bir zorunluluk hissedebilir. Kendi ilgi, değer ve ihtiyaçlarının önemsenmediği fikrine kapılabilirler. Bazı döngüler ve işlevsel olmayan bu kuralların aile sisteminde ne gibi duygusal uzaklığa neden olabileceğini aile fertleri göremeyebilirler. Aile psikoloğu ve aile danışmanlığı bu noktada devreye girmektedir. Aile sistemi içerisinde oluşturulan kuralların değişime açık, güncellenebilir, esnek ve mizaha dayalı olması önemlidir.  Ebeveynin bir rehber olması ve çocukların fikir, istek ve ihtiyaçlarını önemsemesi aile içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.

Ebeveynlerin birbirleriyle iletişimlerinin niteliğinin yanında ebeveyn-çocuk ilişkisine de dikkat edilmelidir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmekte zorlanabilirler. Sözel ifadelerin yanında sözel olmayan ifadelerin de iletişimde yadsınamayacak bir gücü vardır. Söylenen sözcüklerdense verilen bedensel tepkiler alıcı tarafa daha anlaşılabilir bir şekilde ulaşabilmektedir.

Her duygusal süreç kendini ifade edemediğinde dışarı sızacak bir yol arar. Çocuklar rahatsız oldukları konuları yetişkinlerde olduğu gibi rahat konuşamazlar bunun yerine ağlama nöbetleri, uyku problemleri, parmak emme, alt ıslatma gibi konular çocuğun yaşamış olduğu probleme ilişkin işaret olabilir.

Aile Psikoloğu

Aile Psikoloğu ve Çocuk Danışmanlığının Önemi

Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde aile ve çocuk danışmanlığı, aile sisteminin daha etkili bir şekilde çalışabilmesi, her aile üyesinin kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarının farkında olabilmesi için bir rehber görevi görmektedir. Bunların yanında çocuğun fiziksel, duygusal, fizyolojik gelişimine destek olunabilmesi için uygulanan bir danışmanlık türüdür.

Ailenin mimarları ebeveynlerdir. Ebeveynlerin birbirleriyle olan ilişkileri, dünya görüşleri, birbirleriyle hangi iletişim tekniklerini kullandıkları gibi pek çok faktör çocuk her ne kadar “küçük” olarak düşünülse de çocuklar tarafından ayırt edilebilmektedir. Her birey iletişim kurar önemli olan, bu iletişimi nasıl kurduğu ve ne tür sonuçlar aldığıdır.

Aile ve çocuk danışmanlığında her aile kendi değer ve ihtiyaçları içerisinde değerlendirilir. Mükemmel ailenin nasıl olabileceğine ilişkin bir kalıp yoktur. Bireylerin sevgi ve güven bağlarına engel olan faktörler aile danışmanlığı sürecinde fark edilir. Çatışmalara ışık tutulmuş olur. Bazen insanlar anne- baba, kardeş ya da çocuklarıyla iletişim kurarken belli kalıplara uygun cevaplar verirler. Bu da bireylerin hangi duyguları paylaştığını gizler. Duygusal yakınlığa izin verilmeyen, soğuk ve katı kurallarla yönetilen ailelerde, aile üyeleri ihtiyaçlarının karşılandığı fikrinden uzak, yalnızca zorunlulukla bir arada duran insanlar bütünü olarak hissedebilmektedir.

Örneğin toplumdan ve aile çevresinden sürekli “iyi” olmasına ilişkin geri dönütler alan bir ergen, kötü bir gün geçirmiş olmasına rağmen ona gününün nasıl geçtiği sorulduğunda otomatik olarak suratı asık bir şekilde “iyi” cevabını verecektir. Bedenin söylediği ile ağzın söylediği farklı olduğunda karşı tarafa çift mesaj yollanır. Çocuk kendi duygularını göstermeyerek kendini kapatmaktadır, verilen mesaj net olmadığı ve mesaja, uygun beden dili eşlik etmediği için ailenin diğer üyeleri bu mesajı çok farklı yorumlayabilmektedirler. Bu gibi bireylerin birbirlerine duygusal olarak dokunmasını engelleyen, aile üyelerinde sanki zorunluluktan bir arada yaşıyormuş hissi uyandıran düşünceler aile üyelerini birbirlerinden uzaklaştırmaktadır.

Aile Danışmanı Ne Demektir? Görevleri Nelerdir?

Aile danışmanı en genel tabiriyle aile danışmanlığı yapan uzmanlara verilen isimdir. Aile danışmanlığı, yasalarla belirlenmiş olup bir aileyi oluşturan aile bireylerinin tümüne veya birkaçına verilen psikolojik hizmet olarak isimlendirilmektedir. Aile danışmanlığı aynı evde hayatını sürdüren aile bireylerinin evlilik, boşanma, ölüm veya aile içindeki çatışmalar gibi problemlerini anlamaya ve kişilerin bu problemleri çözebilmeleri için gerekli yetkinlikleri kazanmalarına yardımcı olur.

Aile danışmanının birincil görevi yukarıda bahsedilen tipteki veya benzeri sorunlar hakkında aile bireylerinin farkındalığını artırmak ve ikincil adım olarak da kişilerin bu sorunları çözmeye karşı olan isteklerini artırmak ve sorunları çözme yolunda bazı becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Danışman bu terapi sürecinde sorunları açığa çıkartmaya ve bu sorunları tüm aile bireylerine görünür kılmaya, aile bireylerinin birbirlerini dinleyip anlamalarına, bireylerin ortada yer alan sorunları çözmeye yönelik bilinçlerini ve çabalarını geliştirmelerine yardımcı olur. Bunların yanı sıra aile danışmanı terapi sırasında gözlem yolu veya test yolu ile aile bireylerinin kişilikleri, hayatları veya yaşam düzenleri hakkında kişisel veri toplamalıdır. Danışanları boşanma, çocukla sağlıklı bağ kurma ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilme, aile içi çatışmanın çocuk üzerindeki potansiyel etkileri hakkında bilgilendirmelidir. En önemlisi de aile danışmanı aile bireylerini sorunlarından kaçmak yerine onların üzerine gitmeye teşvik etmeli ve bu yolda sorunlarını etkili bir biçimde çözebilmeleri için bireyleri bazı ispatlı teknikler ve stratejiler kullanmaya yönlendirmelidir. Aile Danışmanı bireyi tek başına değil de aile dinamikleri içinde ele alır ve bütüncül bir yaklaşımla tüm aileyi değerlendirir. Aile terapisi seansları da genelde tek bir bireyi değil sorunu yaşayan aile bireylerinin tümünü veya birkaçını içerir.

Aile Danışmanı Hangi Eğitimleri Almalıdır?

Aile danışmanı olabilmek için bütüncül bir eğitimden geçmiş olmak şarttır. İlk olarak üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi dört yıllık bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Daha sonrasında ise klinik psikoloji alanında yüksek lisans veya danışmanlık alanında formasyon alınması tercih edilebilir. Bunun yanı sıra aile danışmanlığı sertifika programlarına katılarak aile danışmanlığı eğitimi almış olmak mutlaka gereklidir. Aile danışmanı seçilirken kişinin aile danışmanlığı eğitimini almış olup olmamasına ve bu alanda bir uzmanlığının olup olmamasına dikkat edilmelidir.

Aile Danışmanında Hangi Özellikler Bulunmalıdır?

Aile Danışmanları öncelikli olarak etkin dinleme, yorumlama ve iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar. Bunun yanı sıra problem tanımlama ve bu problemleri etkili bir biçimde çözebilme becerilerine, gözlem becerisi gibi yetilere de sahip olmaları gerekir. Empatik davranış, ikna becerisi ve psikolojik sağlamlılık da aile danışmanlarında bulunması gereken özelliklerdir.

Peki Ya Çocukla İletişim?

Aile pek çok zincirle birbirine bağlı olan bir sistemi ifade eder. Aile danışmanlığı içerisinde eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri, kuralları, algıları, duyumları ve cinsel yaşamları dahil olmak üzere pek çok faktör zincirleme olarak birbirlerini etkilemekte ve aile sistemi döngüsündeki yerini almaktadır. Bunun yanında ebeveynlerin çocuklarla olan iletişimi de önemlidir. Ebeveynler çocuklar için bir rol modeldir.

Çocuğun kendisine ve çevresine ilişkin algılarının oluşumunda yukarıda sayılan faktörlerin yanında  kardeşlerle olan iletişim ya da kardeş sayısı gibi pek çok faktör daha çocuğun gelişiminde önemlidir.

Çocuk danışmanlığında çocuğun gelişim dönemleri, yaş ve cinsiyeti gibi özellikler göz önüne alınır. Çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini yetişkinlerinki kadar iyi ifade edemezler.

Aile Psikoloğu, Hangi Konularda Çocuk Danışmanlığı Sunar?

 • Duygusal ve Davranışsal sorunlar
 • Alt ıslatma
 • Parmak emme davranışı
 • Korkular kaygılar
 • Saldırganlık
 • Okul korkusu/fobisi
 • Kardeş kıskançlığı
 • DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 • Boşanma Döneminde Çocuk Danışmanlığı
 • Evlat Edinme Sürecinde Çocuk Danışmanlığı
 • Beslenme ve yeme problemleri gibi alanlarda çocuk danışmanlığı yapılabilir.

Aile ve Çocuk Danışmanlığı, uzman kadromuzdan destek alabileceğiniz danışmanlık türlerinden biridir. Pendik Sahil’de ve Kadıköy Caddebostan’da 2 şubesiyle hizmet sunan psikolojik danışmanlık merkezi DDM için bize ulaşın.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.