Ağır Depresyon Testi, Majör depresif rahatsızlık ya da psikolojideki bilinen adıyla klinik depresyon, modern toplumda en sık rastlanan rahatsızlıkların başında gelir. Genellikle, düşük enerji ve zayıf özgüven ile birlikte normalde keyif alınan aktivitelerden zevk alamama gibi karakteristik ve temel belirtileri vardır.

      Depresif olmak ise, bir rahatsızlıktan daha çok kısa süreli bir duygu-durum olarak ifade edilir. Kişiye depresyon tanısı koymak için, mutlaka psikolog, psikiyatr gibi alanında uzman davranış bilimcilerin objektif gözlem ve tetkiklerine ihtiyaç vardır. Ağır depresyon testi semptomlarının belirli bir süredir devam ediyor olması, tanı açısından son derece önemlidir.

Eğer siz de depresyon konusunda destek almak isterseniz yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

      Ağır Depresyon testi, depresyonun belirgin ve ayırt edici belirtilerinin taranması esasına dayanır. Yani, bilimsel olarak depresyon ile ilgili olan semptomların bireyde var olup olmadığına bakılır. Bu test, psikolog veya psikiyatr tarafından uygulanmalıdır. Kişinin kendi kendine uyguladığı ağır depresyon testi kesin bir tanı aracı olamaz. Ancak, kişisel farkındalık ve gelişim açısından faydalı olabilir. bknz: Depresyon neden olur?

 Beck Depresyon Ölçeği

 • Beck Depresyon Ölçeği ya da diğer adıyla envanteri, 1961 yılında Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, ağır depresyonun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendiren bir ölçektir. Geliştirildiği günden bu yana çeşitli güncellemelerle farklı versiyonları çıkmıştır.
 • Ölçek, kişinin kendi kendine doldurduğu (Self-Report) bir ölçektir. Uygulanması için uygulayıcı bir klinisyen gerektirmez. 21 maddeden oluşur ve tamamlaması yaklaşık 10 dakika sürer.
 • Her bir madde 0-3 arasında çoktan seçmelidir. Kişi kendisini en iyi tanımlayan seçeneği işaretler.
 • Daha sonra, her bir maddeye verdiği puan toplanır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puanı ise 63’tür.
 • Ortaya çıkan toplam puana göre; yok-hafif, hafif-orta, orta-şiddetli ya da şiddetli olduğu sonucunu verir.
 • Beck Depresyon Ölçeği depresyon tanısı koydurmaz. Sadece depresyonun şiddeti ve karakteristiği hakkında fikir verir.
 • Kişinin kendi kendine uygulayabildiği bir ölçek olduğu için sağlıklı bireyler de ölçeği doldurup kendilerini değerlendirebilmekte. Ancak bu ölçek tanı koydurucu bir ölçek değildir ve ölçekten alınan puan kişinin depresyon hastası olup olmadığını söylemez.
 • Depresyon kişinin sosyal, mesleki ve özel hayatında işlev kaybına yol açan, biyolojik-psikolojik-sosyal temelleri olan bir hastalıktır. Çökkün duygudurum ve hayattan zevk almamayla karakterizedir. Sıklıkla uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat-konsantrasyon problemleri, yorgunluk ve halsizlik, suçluluk-değersizlik düşünceleri eşlik eder. Kişinin hayata ve günlük yaşam etkinliklerine karşı ilgisi ve isteği kaybolur.
 • Depresyon tanısı, diğer bütün hastalıklarda olduğu gibi, bir hekim tarafından konulabilir.
 • Kişinin depresyon hastası olup olmadığı, ayrıntılı bir anamnez ve ruhsal durum muayenesi sonucunda bir psikiyatri hekimi tarafından belirlenebilir.
 • Beck Depresyon Ölçeği ve benzeri ölçekler ise, hastanın mevcut durumunu, tedaviye olan yanıtını ve hastalığın klinik seyrini görmek için kullanılır.
 • Depresyon, tıbbi bir hastalıktır ve depresyon için etkin tedavi yöntemleri vardır. İlaçlar, psikoterapi yöntemleri veya ilaç ve psikoterapi birlikteliğiyle iyileştirilmesi mümkündür

Zung Depresyon Ölçeği

 • Zung Depresyon Ölçeği; bireylerin depresyon düzeyini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. 17 yaş üzeri ergen ve yetişkinler için uygulanmaktadır.
 • Kişinin ruh halindeki kararsızlık, kendine güvensizlik, suçluluk hissi ve intihar düşüncelerini ölçmektedir. Ayrıca sinirlilik, ağlama, asosyallik, uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk gibi belirtileri de ölçer.
 • 20 sorudan oluşarak, kişinin depresyon belirtilerini ölçmektedir. Öncelikle kişiden her bir ifadedeki durumun, kendisine ne düzeyde uyduğunu seçmesi istenir. 4’lü likert şeklinde olan seçenekler; Nadiren, Bir İki Kez, Arada Sırada – Bazen, Çokça – Çoğu Zaman. Ayrıca, ölçek 100 puana dönüştürülmüş şekilde kullanılır ve değerlendirme 100 puan üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle ölçekten alınabilecek en düşük puan 25, en yüksek puan ise 100’dür. Sonuç olarak, adayın ölçekten aldığı puan 100’e ne kadar yakınsa, kişinin depresyon düzeyi de o kadar yüksek demektir.
 • Daha da önemlisi testte süre sınırlaması vardır. Ek olarak test içeriğinde soru sayısı 20’dir. Test ise kişinin okuma hızına göre ortalama 3 dakika sürmektedir.

Geriatrik Depresyon Ölçeği

 • Bu test ise yaşlılarda depresyon düzeyini ölçer.
 • Kısa uygulama süresi nedeniyle yaygın olarak kullanılır.
 • Güncel sürüm uzun (30 madde), kısa (15 madde) ve çok kısa (5 madde) formlardan oluşur. Bunlar arasında en sık kullanılanı 15 maddeli kısa formdur.
 • Testteki görev, bireyin kendisini tanımlayan ifadeleri “Evet.”, kendisini tanımlamayan ifadeleri “Hayır.” olarak cevaplanmasıdır.
 • Puanlaması evet sayısı olarak yapılır, puanların toplamından Toplam Depresyon Puanı hesaplanır.
 • Puanların 0-9 arasında olması “normal”, 10-19 arasında olması “hafif depresyon”, 20-30 arasında olması ise “ağır depresyon olarak değerlendirilir. 

Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği

Doğum çok mutlu bir andır. Ancak sonrasında bazı annelerde doğum sonrası depresyon gözlemlenebilir. Doğum sonrası depresyonun belirtileri arasında; isteksizlik, iştahsızlık, uykuda azalma veya artma, iştahta azalma veya artma yoğun boşluk hissi, ağlama isteği, çevreye ilginin azalması, bitkinlik, değersizlik veya suçluluk hissi, alınganlık, hızlı duygu durum değişimi, cinsellikten soğuma, odaklanmada problemler, kararsızlık, intihar düşüncesi ve işlevselliğin düşmesidir. Uykusuzluk, asabiyet, kaygı ve şaşkınlık doğum sonrasında beklenen belirtilerdir. Ancak, kiloda aşırı farklılık görülmesi, kendine veya bebeğe zarar verme düşüncesinin olması, aşırı hareketlilik gibi daha ağır belirtilerin doğum sonrasında 4 hafta devam etmesi ile “Doğum Sonrası Depresyonu” tanısı konabilir.

Şeklinde olan sorulara verilen yanıtlara göre;
0-9 arası puan: Depresyon açısından risk taşımadığınızı gösterir.
10-12 arası puan: Depresyon açısından az da olsa risk taşıdığınızı belirtir.
13 ve üstü puan: Depresyonda olma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösterir.
Yorumları yapılabilir.

Hamilton depresyon ölçeği

 • Yetişkinde ağır depresyon belirtilerini ölçmeye yönelik bir testtir.
 • Tanılamada ek tanı ölçütü olarak; tedaviyi yönlendirmede ve izlemde kullanılır. Bilgi sağlayıcılar kişinin kendisi olabilir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Diğer bilgi sağlayıcı testi uygulayan kişi olabilir (klinisyen, klinik psikolog, danışman ya da araştırmacı); ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır.
 • Ölçek ağır depresyon kategorileriyle ilgili 17 çoktan seçmeli maddeden oluşur. (Ölçeğin 7, 14, 21 maddeli formları da vardır.)
 • Maddelerden sekizi beş dereceli, dokuzu iki dereceli ölçek tipini kullanır (alınabilecek en yüksek puan: farklı uygulamalarda 50-54).
 • Toplam Puan’ın 0-7 arasında olması “normal ya da remisyon”, 20 ve üzerinde olması “en az orta şiddette depresyon” olarak değerlendirilir.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Rabia Günçavdı

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.