psikolojik destek

Psikolojik destek, hayatta biriktirdiğiniz ve örüntüler halinde sürekli karşılaştığınız sorunlara ilişkin yetkin beceri ve tecrübeye sahip bir uzman tarafından sağlanan psikolojik danışmanlık sürecidir. 

Psikolojik destek hem önleyici hem de iyileştirici olabilir.

Ruh sağlığı problemleri geliştirme riskini azalttığı zaman önleyicidir.

Krizlerin şok ve etkilerinden kaynaklanabilecek sorunların üstesinden gelmesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olduğu zaman iyileştiricidir.

Psikolojik destek ve bu iki yönü, yeni krizler veya diğer zorlu yaşam koşulları karşısında dayanıklılığın oluşturulmasına katkıda bulunur.

Eğer siz de psikolojik destek düşünüyorsanız destek almak için yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Psikolojik destek süreci, bireyin kendisini daha çok tanıyıp kendisiyle daha barışık yaşadığı bir düzen kurmayı amaçlar.

Psikolog fiyatları duruma ve terapi türüne göre değişmektedir. Genel olarak, bir psikoloğun fiyatı, görmek istediğiniz psikoloğun uzmanlığına ve yaşadığınız yere bağlıdır.

Bu süreç zamanla evrilir ve insanların diğer aile ve topluluk üyeleriyle bağlantı kurmasına veya kişisel zorluklarla veya sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmaları sıkıntılarını ve acılarını azaltmada büyük faydalar sağlayabilir.

Psikolojik Destek Bir İhtiyaç Mı?

Bireyler her gün artan zorluklarla karşı karşıyadır.

Bireysel zorlantı ve sıkıntılarımız dışında afetler, çatışmalar ve sağlık sorunlarının ciddi psikososyal sonuçları vardır.

Duygusal yaralar, evlerin tahrip edilmesinden veya bir bireyin kaybından daha az görünür olabilir; ancak bu tür duygusal etkilerden kurtulmak genellikle uzun sürer.

Bizi çocukluk döneminden ve aile ortamından (bunun yoksunluğundan) başlayarak şekillendiren faktörler sosyal etkiler, yıkıcı olaylar ve bunlara bağlı ölüm, ayrılık, kayıp duygusu ve çaresizlik duygusunun neden olduğu deneyimlerle artarlar.

İşte bu noktada bireysel veya kolektif olsun; psikolojik destek, bireylerin ve toplulukların psikolojik yaraları iyileştirmesine ve sosyal yapıları yeniden inşa etmesine yardımcı olduğu için kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

İnsanları pasif mağdurlar yerine sorunları aktif şekilde göğüsleyen bireylere dönüşmesine yardımcı olabilir.

Erken ve Yeterli Psikolojik Desteğin Sağladıkları

  • Danışanların bazı zorlantı ve sorunlarla yüzleşmelerini sağlarken normal hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmak
  • Daha şiddetli bir şeye dönüşen sıkıntı ve acıyı önlemek
  • Kişiler arası iletişim ve etkileşimleri daha sağlam zeminlera dayalı olarak inşa etmek

Ruh sağlığı veya psikososyal iyileşmede yerel geleneklere saygı duyan erken destek ve uyum süreçleri, etkilenen bir nüfusun zor bir durumla daha iyi başa çıkmasına olanak tanır.

Peki, en iyi psikolojik destek ve psikolojik danışmanlık süreci nasıl planlanmalı?

Psikolojik Destek Süreci Nasıl Olmalı?

Psikolojik destek sürecinde en önemli adım, danışanla kurulan ilişkidir.

Danışanın, danışmanla kurduğu ilişki sistemli analiz sürecinden önce insanidir. Dolayısıyla ilk görüşmede rahat hissetmek ve en mahrem konuları karşındaki profesyonele anlatabileceğine ve anlaşılabileceğine dair bir his oluşması önemlidir.

Psikolojik danışmanlık; tek başına bir monolog, diyalog ve sohbetten ibaret olmadığı için psikolog danışmanın terapi sürecinde uyguladığı yöntemler ve izlediği plan elbette önemli olacaktır; ancak iyi bir destek süreci için frekansların yakalanması önemlidir.

Psikolojik destekte ikinci aşama terapi sürecinin kendisidir.

Yine “terapötik” diye tabir edilen bu ilişkide, danışanın doğru bir analiz için psikoloğuna olabildiğince doğru aktarımlar yapması veya çelişkili, belirsiz gördüğü her durumu psikolog veya terapisti ile paylaşması elzemdir; çünkü karşılıklı güven ve şeffaflık esasına dayalı yürüyen terapi sürecinde psikoloğun yargılayıcı ve hüküm vermeyen bir meslek uzmanı olarak asli işi, danışanının açtığı valizden çıkan her şeyi medeni sınırlar çerçevesindeki paylaşımlarda dinlemek ve sistemli sonuçlara varmaktır.

Dolayısıyla psikolojik destekte karşılıklı güven esası, açıklık/şeffaflık kadar danışanın hayatını yansıtmasına izin veren anlatım süreci de önemlidir.

İyi bir psikolog, danışanın kendisini daha net ifade etmesi için belirli bir noktaya kadar sorular sormak ve çerçeve çizmekle yetinir. Danışanın söylediklerini teyit etme veya bunlara itiraz etmekten çok, danışanın anlatımında tekrar eden örüntüleri bulmaya çalışır. Bunun için de danışanın terapiye olabildiğince paylaşımlı bir üslupla yaklaşması önemlidir.

Psikolojik Danışmanlık Sürecinde Terapi Yötemleri

Psikolojik destek sürecinin diğer bileşenleri uygulanan terapi yöntemlerini kapsar. Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Varoluşçu Terapi, vb. ekoller danışanın sorunlarına farklı bir mercekle bakmayı dener ve psikolog bu terapi yöntemleri konusunda uzmanlık sahibi olduğundan danışana sistemli örüntüleri bunlar sayesinde gösterir.

Bu süreçte hedeflerinizi, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı masa yatırdığınızda psikoloğunuzun sözlü olan veya olmayan mesajlarınızı anladığın hissedersiniz.

Psikolojik Destek İçin Adım Atın!

Siz de 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme veya psikolog randevu talebi oluşturmak için bize WhatsApp butonları üzerinden veya iletişim sayfamızdan ulaşın.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.