Terapi

Terapi nedir; bireylerde bulunan davranış bozukluklarını ve psikolojik rahatsızlıkları ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçlar. Terapi ne demek? psikoterapi eğitimi alan terapistler tarafından uygulanan planlı ve düzenli tedavi yöntemidir. Terapistler, ilaç tedavisi uygulamazlar. Bunun için bir nöroloji uzmanına veya psikiyatri uzmanına gidilmesi gerekmektedir.

Psikologlar bilişsel süreci ve insan davranışlarını planlı ve sistematik bir şekilde analiz eden ruh bilimcileridir.

Terapistler, danışanlarını ilaçla değil konuşarak sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlarlar.

Terapistler; psikoloji, psikiyatri veya psikolojik danışmanlık eğitimi almış olabilirler.

Eğer siz de terapi desteği düşünüyorsanız destek almak için yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

kişinin kendisine ve sağlığına yaptığı önemli bir yatırımdır, ancak genellikle doğru terapisti bulmak zordur. Bu yazımızda terapist seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz.

Başlangıç olarak, birçok terapist ve psikolog türü olduğunu biliyoruz fakat çalışma alanları farklılık göstermektedir. Örneğin, bazı insanlar bir aile terapistine, bazıları ise bir çift danışmanına gider. Hangi alanda uzmanlaşan terapiste gideceğiniz ise sizin ihtiyacınıza bağlıdır.

Ek olarak, terapist fiyatları, sunulan hizmetin türüne ve konumuna göre değişir. Psikolojik destek hakkında ve fiyat bilgisi için 0531 880 84 48 numaralı telefondan bizi arayıp ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Terapi Ne Demek? Amaç Belirleme

İlk psikoterapi seansında danışanın amaçları belirlenmeli ve izlenecek yol haritası oluşturulmalıdır.

Danışanı psikoterapiye getiren nedenler belirlenmelidir.

Hangi tedavi yöntemlerinin uygulanacağına karar verilmelidir.

Örneğin; evlilik terapisi veya bireysel terapi gibi.

Terapi Nedir? Birçok danışan, terapiye devam edip etmeyeceği kararını ilk seansı sırasında verir. Bu nedenle ilk seans oldukça önemlidir.

Terapi Nedir? Terapi ne demek?

Terapi Nedir? Etik İlkeler

Psikoterapi’de hangi etik kuralların geçerli olacağına ikamet edilen ülkenin yasaları ve sağlık örgütleri karar vermektedir. Bu nedenle, her ülkede farklılık göstermek ile birlikte temel etik ilkeler vardır.

Danışanın bilgisi ve izni olmadan üçüncü bir şahıs ve kurumlarla bilgi alışverişi yapılamaz.

Psikoterapistler, psikoterapiler dışında danışanlarıyla farklı duygusal ilişkiler ve yakınlıklar kuramazlar.

Psikoterapistlerin, danışanlarıyla herhangi bir cinsel ilişkisi yasaktır.

Danışanın rızası olsa bile, istismar olarak kabul edilmektedir.

Psikoterapistler ve danışanlar arasında cinsel yönelim, ırk, yaş, politik görüş gibi nedenlerden dolayı ayrım yapılmamalıdır.

Bireysel Terapi

Bireysel terapide asıl amaç, danışan ve terapistin amacı-sonuç ilişkisini beraber belirlemeleridir.

Danışanın amacı, psikoterapi süreci içerisinde değişebilir. Terapinin bazı temel hedefleri şunlar olabilir;

Bireysel Terapinin Amaçları

 • Duygusal kaosun üstesinden gelebilmek.
 • Sosyal çevreyle olan ilişkilerini düzenlemek.
 • Danışanın kendine olan öz sevgisini arttırmak.
 • Krizleri yönetme yetisine sahip olmak.
 • Öz farkındalığı arttırmak.


Evlilik Terapisi

Ayrılmayı düşünen ve kaosu yönetemeyen çiftlerin tercih edebileceği bir terapi yöntemidir.

Evlilik Terapisi Amaçları

 • Kendilerini ve partnerlerini daha iyi tanıyabilmelerini sağlamak.
 • Partnerler arasında iletişimi güçlendirmek.
 • İlişki problemlerini çözme kabiliyetini kazandırmak.
 • İlişkilerinin var olan kısmından, günümüze kadar olan problemleri çözümlemek.
 • Henüz evlilik kararı almamış çiftlerin, evlilik kararının onlar için iyi olup olmadığını değerlendirmelerini sağlamak.

Aile Terapisi

Aile terapisi, aile fertlerinin arasında ki sağlıklı iletişimi sağlamak ve iletişim kalitesini arttırmak, bazı çatışmaların üstesinden gelmek için uygulanan bir terapi yöntemidir.

Psikolojik rahatsızlık semptomları sadece bir bireyde gözlemlense bile, aile terapistleri bireyi sosyolojik çevresiyle birlikte değerlendirmektedirler.

Aile Terapisi Amaçları

 • Aile bireyleri arasındaki uyum ve işbirliğini sağlamak.
 • Terapistin odak noktası bireyden bütüne ya da bütünden birey olabilir.
 • Aile bireylerinin aralarında ki iletişim sorunlarını saptamak ve çözüm haritası oluşturmak.
 • Aile bağlarını kuvvetlendirmek.
 • İyimserlik, affedicilik ve mutluluk gibi pozitif düşünce yayılımını arttırmak.

Grup Terapisi

Grup terapisi, aynı anda birkaç insanla çalışan bir veya birden fazla terapisti içeren bir psikoterapi yöntemidir. Burada bireylerin kendini tedavi ederken başkalarını da iyileştirmesi söz konusudur.

Grup Terapisi Amaçları

 • Grup terapisi, insanların grubun diğer fertlerini desteklemesini sağlar.
 • Bireylerin yalnız olmadıklarını göstermek.
 • Sosyal aktiviteler sağlanarak, rahatlatmak.
 • Yardımlaşma duygusunu aktif ederek, yardım etme hazzını tattırmak ve özgüveni desteklemek.
 • Bir gruba dahil olarak, aidiyet duygusunu geliştirmek.


Çocuk-Ergen Terapisi

Çocuk – Ergen terapisi, çocuklarıyla sürekli bir arada olan ailelerin çocuklarında meydana gelen değişimleri gözden kaçırması nedeniyle, ortaya çıkan stres ve kaygı düzeyi için çözüm üretmeyi amaçlar.

Çocuk-Ergen Terapisi Amaçları

 • Çocuklara ve ailelere stresle, duygusal ve somatik problemlerle başa çıkma konusunda yol göstermek.
 • Genç bireylerin problem çözme ve sosyal ilişkilerini geliştirmek.
 • Özgüven kazandırmak.
 • Çocukların ve genç bireylerin diğer insanlarla olan iletişim çatışmalarını sonlandırmak, aile ve arkadaş ortamıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak.

Evet bu yazımızda terapi nedir, terapi ne demek ve terapi konularını işledik. Bu terapiler ve daha fazlası için hizmetlerimiz kısmına göz atın ve iletişime geçin. (bkz. Ergen Psikoloğu)

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Zeynep Polat

KAYNAKLAR

Albeno AM, Chorpina BF, Barlow DH (1996) Childhood anxiety disorders. In Mash EJ, Barkley RA ve ark (Ed)

Child psychopathology. New york: Guilford Pres, s. 196-241. Almerigogna J, Ost J, Bull R ve ark (2007) A State of High Anxiety: How Non-Supportive Interviewers can Increase

the Suggestibility of Child Witnesses. Appl Cogn Psychol, 21: 963-74.

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) (Çev. Ed. E. Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara

Kabasakal Ö: Aile eğilimleri. Türkiye aile y ı ll ığı . TC Başbakanl ı k Aile Araştı rma Kurumu, Ankara 7-29, 1991.

Kağıtçıbaşı K: Türkiye’de aile kültürü. Kad ı n Araştı rmaları Dergisi 1:49-58, 1993.

Koptagel- İlial G: Aile tedavileri. Nöropsikiyatri ar ş ivi 3:111-27, 1992.

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.