Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Psikoloji biliminin alt dallarından birini oluşturan Endüstri ve örgüt psikolojisi; bir işyerindeki üretkenliği etkileyen faktörleri, orada çalışan insanların ruhsal ve zihinsel sağlıklarını etkileyen konuları anlamaya çalışır ve onlara odaklanır. Endüstri ve Örgüt olmak üzere iki alanın birleşiminden oluşan bir bölümdür. 

 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Nedir?
 • Endüstri ve Örgüt Psikologları Ne Yapar?
 • Kurumsal Psikologlar Nasıl Çalışır?
 • Endüstri ve Örgüt Psikologlarında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Endüstriyel psikoloji; bir işyerindeki çalışanların karakter özelliklerinin değerlendirilmesi, sonrasında bu kişilerin kendilerine en çok uyacak belirli iş rolleriyle eşleştirilmeleri, çalışanların eğitimleri, iş performansı için belirli standartların oluşturulması ve çalışanların iş performansının ölçülmesi gibi konularla ilgilenir.

Örgüt psikolojisi ise örgütlerin (kurumlar, işyerleri vb.) kişilerin bireysel davranışlarını organizasyon yapıları, var olan yönetim biçimleri ve rol beklentileri gibi farklı yönleriyle nasıl etkilediğini anlamaya odaklanır. 

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Endüstri ve Örgüt psikolojisinin kapsamına giren bazı ana konular şu şekilde sıralanabilir;

 • Çalışanların motivasyonu
 • Çalışanlar için belirli konularda özelleştirilmiş testler
 • Ürün tasarımı
 • İşyeri çeşitliliği
 • İşyeri performansı
Endüstri de çalışan insanlar

Endüstri ve Örgüt Psikologları Ne Yapar?

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında çalışan psikologlara endüstri ve örgüt psikoloğu veya endüstriyel psikolog denir. Bu psikologlar özellikle;

 • İşyerine çalışan kabulü süreci
 • Ergonomi (işyerindeki performansı maximum seviyeye çıkarırken yaralanmayı minimum seviyede tutmak için tasarlanmış prosedürler ve ekipman tasarımı)
 • Örgütsel gelişim
 • Çalışanların performansını ölçmek için çeşitli değerlendirme teknikleri geliştirme
 • İşyerindeki çalışanları eğitme programları geliştirme
 • Çalışan memnuniyetini artırmak ve işyerindeki yaşam kalitesini artıran programlar tasarlamak
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek
 • İş ve çalışma yaşamının kalitesini tasarlamak ve optimize etmek
 • İşyerindeki eğitim programlarını düzenleyip uygulamak ve sonrasında ne kadar etkili olduklarının ölçmek
 • Çalışanlara rehberlik yapmak
 • Bireylerin ve işyerlerinin performansını değerlendirmek için ölçütler geliştirmek
 • Tüketici tercihlerini ve pazar stratejilerini değerlendirmek

gibi alanlarda çalışır ve bunlara benzer diğer konularla ilgilenirler.

Kurumsal Psikologlar Nasıl Çalışır?

Endüstri ve Örgüt psikologları, işyerleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalıştıklarından dolayı bazen kurumsal psikolog olarak da adlandırılırlar. Kurumsal psikologlar görev aldıkları ortamdaki çalışanların arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenleyerek iletişimi sağlamlaştırmaya çalışırlar. Bu ortamda açığa çıkabilecek stres ve çatışmaların sağlıklı bir şekilde yönetimi için uygun yöntemler belirler. Çalışanların gelişiminin artarak devam etmesi için uygun eğitim programları planlar ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında yol göstererek yardımcı olurlar.

Kurumsal psikologlar işyerlerinde çalışabilecekleri gibi hastaneler, klinikler ve özel muayenehaneler gibi yerlerde de çalışabilirler.

Endüstri ve Örgüt Psikologlarında Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Endüstri ve örgüt psikologları; bir işyerindeki çalışanların verimliliği ve motivasyonunu arttırmak, onların işe alım süreci ve personel yetiştirme süreçlerini düzenlemek gibi çeşitli alanlarda görev alırlar. Bu sebeplerden dolayı endüstriyel psikologlardan birçok farklı alan hakkında bilgi sahibi olmaları ve sürekli kendilerini geliştirmeleri beklenir. Bunların dışında endüstriyel psikologlardan beklenen diğer nitelikler arasında şunlar da sıralanabilir;

 • Dinleyenleri etkileyecek güzel bir hitabete sahip olmak,
 • Psikolojinin diğer alt dallarında da (sosyal psikoloji veya eğitim psikolojisi gibi) kendini geliştirmek,
 • Araştırmaya meraklı ve bunları uygulamaya geçirmeye istekli olmak,
 • İnsanlarla etkili iletişim kurma becerilerine sahip olmak,
 • Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında uygulanabilecek testleri bilmek,
 • Takım çalışmasına önem vermek,
 • Çeşitli gelişim programları hazırlayabilmek.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sevde Karakuş

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.