Klinik Psikoloji bilimi, insan ve hayvan davranışlarını normal ve anormal şeklinde adlandırarak bu davranışları anlama amacı taşımaktadır.  “İnsan dışındaki hayvan davranışları ile ilgili inceleme konularına dahil olsa da psikolojinin esas üzerinde durduğu alan, insan duygu ve davranışlarıdır.’’ Psikoloji adli, eğitim, endüstri ve örgüt, sağlık, sosyal, gelişim ve klinik olarak alt alanlara sahiptir. Klinik psikoloji, psikolojik bozuklukları anlamaya yönelik günümüzde en bilinen popüler uygulamalı alt dallardandır.

Uzmanlar tedavilerde teori ve uygulamaları birleştirirler. Genellikle tedavilerde psikoterapötik yöntemler kullanılır. Klinik psikologlar zihinsel problemleri anlamak, uyumsuzlukları gidermek, insanların sergiledikleri davranışların sebeplerini ve sonuçları üzerine düşünmek gibi konularla bireylerin kişisel, sosyal ve aile içi problemlerini temellendirirler.

Eğer siz de klinik psikoloji konusunda destek almak isterseniz yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Klinik psikologlar terapi süreçlerinde Psikoanalitik, Bilişsel-Davranışçı, Aile Sistemi kuramı gibi temel kuramlardan yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Benimsedikleri kuram doğrultusunda kendilerini geliştirir, eğitim alır uzmanlaşırlar. Bu nedenle her psikoloğun alanı farklıdır ve vakalara birbirinden farklı şekilde yaklaşabilirler.

klinik psikoloji nedir

Klinik Psikolog Nedir?

Klinik psikolog olabilmek için öncelikle lisans sürecinde psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü okunmalıdır. Lisans dönemi bittikten sonra klinik alanında uzmanlaşabilmek için yüksek lisans eğitimi alınmalıdır. Başka bir şekilde klinik psikolog olabilmek için bir lisans programından mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorayı klinik alanda yapmak gereklidir. Yüksek lisans programında okuyan psikoloji öğrencileri tezli ve tezsiz şekilde mezun olabilir. Öğrenciler eğitim boyunca psikoloji bölümü ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler alarak bilgiyi elde eder. Sonrasında kendini geliştirmek istediği alanda psikoterapi ekollerine bağlı eğitimlere katılır.

 “Klinik psikoloji ve ruh sağlığı ile ilişkili diğer mesleklerde önemli nokta klinik tutumdur. Klinik psikologlar, klinik psikoloji ya da diğer psikoloji alanlarından gelen bilgileri, belli bir bireye (gruba) yönelik öznel değerlendirmeleri ile birleştirerek, bireyi (grubu) anlamaya çalışmakta, klinik yönelimleri doğrultusunda da müdahale, koruma ya da önleme alanlarında ruh sağlığı desteği sağlamaktadırlar. Oysaki, diğer psikoloji alanlarında insan davranışları ve sorunlarına yönelik bilgiler o alana dayanan genel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Psikiyatristler, sosyal çalışmacılar ve danışmanlar gibi birey bazında çalışan diğer meslek elemanlarından farklılıklar ise özellikle araştırma ve müdahale yöntemlerinde kendisini göstermektedir.’’ Klinik psikolog eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra süpervizyon almalıdır. Uygulamalı şekilde de kendini geliştirmelidir.

Klinik Psikologların Çalışma Alanlar

  Klinik psikologlar uzmanlıklarına bağlı olarak çocuk, ergen, çift ve aileler ile çalışabilir. “Klinik psikologlar, Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD-10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman doktorun teşhisi ve tedavi için yönlendirmesi doğrultusunda eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini sunar.’’ Klinik psikologlar seans bitiminde psikolojik bir sonuca ulaşır. Gerek gördüğü takdirde psikoterapi uygulamalarını yerine getirir.

klinik psikoloji nedir

Klinik Psikolog Nerelerde Çalışabilir?

 • Hastaneler (sağlık kuruluşları)
 • Üniversiteler
 • Adliyeler
 • Okullar
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Cezaevleri
 • Akademisyen
 • Devlete bağlı psikolojik danışmanlık merkezleri
 • Özel psikolojik danışmanlık merkezleri

Klinik Psikologda Olması Gereken Özellikler

 • Dikkatli, iyi bir dinleyici olmalı
 • Empati kurabilmeli
 • İletişim becerileri kuvvetli olmalı
 • Analitik düşünme becerisi gelişmiş olmalı
 • Araştırma yapmaya ilgili
 • Anlayış sahibi olmalı
 • Pozitif olmalı

Klinik Psikolog ve Psikolog Ayrımı

Psikoloji lisans bölümünden mezun olup diplomasını alan öğrenciler psikolog unvanı alırlar. Klinik psikolog olmak isteyen kişiler ise 4 yıllık psikoloji programına ek olarak yüksek lisans yapmalıdır. Klinik psikologlar çalışma alanı olarak daha çok klinik ortamı tercih ederler. Davranış ve ruhsal bozukluklar üzerine eğitim alır, değerlendirme testleri ve ölçümleri uygulayabilirler. Psikoterapi yapabilen kişiler klinik uzmanlardır. Psikoterapi ekolüne bağlı eğitim içerikleri psikoterapi yapabilecek şekilde oluşturulur. “Her psikolog psikoterapist değildir ve dolayısıyla her psikolog da psikoterapi gerçekleştiremez. Psikoterapist olan klinik psikologlar kişinin ruhsal değişim süreci olan psikoterapi sürecinde rol alabilir.’’

klinik psikoloji nedir

Klinik Psikolog ve Psikiyatr Arasındaki Farklar

Psikiyatr tıp fakültesinde 6 yıllık bir eğitim alır. Mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek ruh sağlığı uzman doktoru olmak için psikiyatr alanında eğitimlerine devam eder. “Sınavdan yeterli puan alındıktan sonra da asistanlık eğitimi veren bir hastanede en az dört yıllık bir eğitimi bitirmeniz gerekiyor. Eğitimler tamamlandığında artık ‘ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı’ diploması alınır.’’ Psikolog için bu durum böyle değildir. Lisans sonrası uzman olabilmesi için klinik alanında yüksek lisans yapması gereklidir. Bu nedenle psikolog ile psikiyatr arasındaki en temel fark eğitim olarak karşımıza çıkar. Psikiyatrlar hastaları ilaç ile tedavi edebilme hakkına sahiptir. Tedavi uygularken genellikle ilaç yazarlar. “Genellikle bir çeşit tıbbi tedavi gerektirebilecek şizofreni gibi daha ciddi rahatsızlıkları olan kişilerle çalışırlar. Bu genellikle, ancak her zaman değil, ilacın reçetesini içerir. Bir psikiyatrist psikolojik ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurabilir ve herhangi bir tedavi planını bireyin ihtiyaçlarına göre düzenleyebilir.’’ Psikolog ve psikiyatr uzmanları bazı zamanlarda beraber çalışma yürütebilir. Psikolog tıbbi bir tedavinin gerekli olduğunu düşündüğü danışanını psikiyatriye yönlendirir.

Aylin Kuzakçı

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.