manipülasyon nedir?

Modern çağın da bir getirisi olarak insanlar; ego, stres ve maddi kaygı gibi faktörler nedeniyle daha fazla bireyselleşmeye ve bencilleşmeye yönelebilmektedirler, bu durumda da karşımıza manipülasyon kavramı çıkıyor. Manipülasyon nedir? Başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranılara manipülasyon denir. Manipülasyon nedir? başkalarının algılarını, fikirlerini ve davranışlarını ona hissettirmeden çeşitli taktikler ile aldatma yoluyla değiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkiye sahiptir.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Manipülasyon nedir? Kandırmanın yalan söylemenin, insanları birtakım çıkarlar uğruna kullanmanın gizli bir yolu olarak da bilinmektedir. Kişi üzerinde uygulanan manipülasyon yöntemleri, manipülasyon yapan kişinin menfaatleri doğrultusunda sömürücü, kurnaz ve aldatıcı bir etkiye yol açmaktadır. Bencillik ve bireysellik duyguları ile yola çıkılan manipülasyon eylemi ,kendini haklı çıkarmaya çalışan kişinin olumsuz davranışları iki tarafı etkilemektedir.

Manipülasyon Nedir? Manipülatif kişiler farklı kişiyi hedef alarak kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirirler. Etik olmayan yöntemlerle kişinin değişimini amaçlar. Manipülasyon eylemi, etki ve ikna eylemlerinden farklıdır. İkna eyleminde, bireyin inanç ve davranışlarını etkilemeye çalışılırken bu bir hedef bağlamında yapılır. İkna ile bireyin motivasyonları, inançları ve davranışlarında değişim oluşturmaya çalışılır. Etkileme ise genellikle, etkilenenlerin bu durumu kabul etmeye ve reddetme hakkında gereğinde fazla zorlayıcı olarak görülmediği, saygı duyduğu ve zararsız olarak algılıyor olduğu bir durumdur. Manipülasyon olumsuz kabul olarak kabul edilirken, manipülasyon aksine ikna ve etki için ne olumsuz ne de olumlu şeklinde tanımlanabilir. Kendimizin verdiğini düşündüğümüz kararların çoğunu dahi zihnimiz dış etkenlerce yönlendirilmektedir ve bunun farkında olmuyoruz. Çoğu zaman kendi kararlarımız yerine bizi yönlendiren insanın/insanların kararlarını uygular, onun hayatını yaşarız. İnsanların varoluşundan itibaren görülen birbirlerini manipüle etme çabası, hayatın ikna üzerine kurulu olmasından ve bu sayede birbirlerini ne kadar ikna edebilirlerse o kadar etkili bir insanmışçasına hissedeceklerinden gelmektedir.

Manipülasyon nedir?

Duygusal Manipülasyon Nedir?

İkili ilişkilerde fazlasıyla görülen, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişinin düşünce ve fikirlerini değiştirmek için duyguları kullanmayı amaçlayan duygusal manipülasyon, kişinin duyguları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışarak onu kendi gerçekliğinden uzaklaştırmaktır. Duygusal manipülasyon, duygusal istismarın farklı bir boyutu olan psikolojik işkence veya kişiyi sanrıya zorlama şeklinde tanımlanabilir. Bazı durumlarda açık ve direkt, bazı durumlardaysa örtük ve dolaylı olarak gerçekleşen duygusal manipülasyon ,kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zorlayıcı sorunlardan biri olarak zaman zaman maruz kalınmaktadır.

Psikolojik manipülasyon ise bireyin zaaflarını bilerek duygusal etki altına alıp ,yetersiz ve aldatıcı algı oyunlarından yararlanarak karşı tarafta gerçekliği sorgulatacak ve zarar verecek şekilde ilişkide kontrolü ele almayı sağlamaktadır. Bazı duygusal manipülasyon belirtileri; manipülasyonu uygulayan kişinin sürekli kendi isteklerinden bahsetmesi, sıklıkla istediklerini elde etmek için gerçeği çarpıtmaları, herhangi bir sorunda kendini haklı göstermek ve mağdur rolüne girme çabaları ve duygusal şantaja başvurarak, bağırarak veya öfkeli bir beden dili kullanarak agresif bir tarzda isteklerinin peşinden gitmeleri rastlanılan etkili duygusal manipülasyon yöntemlerindendir. Duygusal manipülasyondan kendimizi korumanın ilk yolu, bunu fark ettikten sonra fazla vakit kaybetmeden kendimizi koruma altına almaktır. Uzun vadede problem çözmeye yaramayacak istek ve ihtiyaçları bastırmak ve manipülatörü kendini iyi hissetmesi için çabalayarak ve karşı tarafın tüm sorumluluklarını üstlenme davranışları başvurulmamalıdır. Dengeyi sağlayarak işlevsel olmayan tutumlardan uzaklaşmak, kararlı olmak ve kişisel sınırları belirlemek ile mümkündür.

Manipülatif Nedir? İnsanların Kişilik Özellikleri

 • Özel alan kurmak isterler,
 • Gerçeği çarpıtarak ustaca yalan söylerler,
 • Karşı tarafa düşünmek için zaman tanımazlar,
 • Sesini yükseltebilir, şiddet yanlısı davranışlar sergileyebilirler,
 • Yargılar ve sıklıkla olumsuz eleştirilerde bulunurlar,
 • Kendilerine uyum sağlamayan insanları görmezden gelirler,
 • Konuşmalarda ilk konuşan olmayı tercih etmezler.
Manipülasyon nedir?

Manipülasyon Teknikleri

 • Pozitif Sağlamlaştırma: Övgü, özür dileme, gülümseme ve olumlu yüz ifadeleri, hediye ve para verme gibi yöntemler ile istenen davranışı güçlendirme ve sıklığını artırma amaçlanır.
 • Negatif Sağlamlaştırma: Bağırma, azarlama, ağlama, duygusal şantaj, suçluluk hissettirme gibi davranışlarla kişinin duygu ve düşüncelerine yön vermeye yöneliktir.
 • Ego Okşama: Kişiyi yücelterek egosunu üst düzeye çıkarmak ve sonra hayır diyemeyecek seviyede manipüle etmek yolu ile kullanılan tekniktir.
 • İkna Etme: Mantık ve muhakeme yollarını kullanarak karşısındaki kişinin düşüncelerine yön verme tekniğidir.
 • Duygu Sömürüsü: Kişiyi suçlu hissettirme ve kendisinden şüphe duymasına neden olmaya yönelik bu teknikte manipülatif kişi kendini kurban gibi hissettirir.
 • Yalan Söyleme: Gerçekleri çarpıtmak için kullanılan bu yöntem manipülatif kişilerin sıkça başvurduğu tekniktir.
 • Mahrum Bırakma: Karşısındaki kişiyi yönlendirmek için ihtiyaç duyduğu ya da sevdiği şeylerden alıkoyma davranışıdır.
 • Küçümseme: Karşısındakini değersizleştirme ve önemsememe yolu ile yapılan
 • Ceza: Gözdağı verme, söz ile taciz etme, öfke kontrol bozukluğu gibi davranışlarla hükmetmeye çalışmaktır.

‌Ayşe Biltekin

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.