Bir psikolog tavsiye ve yönlendirmeyle ulaşıldığında daha rahat hissetmenizi sağlayabilir.

Bir psikologdan randevu talep etmeden önce bireylerin kafasında birçok soru işareti olabilmektedir.

Randevu talep edeceği Uzmanın eğitimi, alması gereken eğitimleri tamamlamış olup olmaması, alanında yetkin ve güvenilir olup olmadığı büyük bir merak konusudur.

Bireyler başvuracakları uzmanı seçerken, yakınlarının tavsiyesi veya internet üzerinden yaptıkları araştırmalar doğrultusunda kararlarını verebilmektedirler.

Bir Psikologdan Randevu Talep Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bireyin bir psikologdan randevu talep etmeden önce dikkat etmesi gereken birçok faktör vardır.

Birey; randevu talep edeceği psikolog seçimini yaparken psikoloğun akademik geçmişine, uzmanlık alanına ve bu alandaki yetkinliğine dair detaylı bir inceleme yapmalıdır.

Psikoloji alanında henüz bir meslek yasası bulunmadığı için, psikoloji eğitimi almamış ve terapi sunma yetkinliğine sahip olmayan bazı kişiler tarafından alan suistimal edilebilmektedir.

Böyle durumlarda çok büyük bir etik ihlal söz konusudur, psikolog ünvanı olmadan ve alması gereken eğitimleri almadan terapi sunan kişiler bireylerin ruh sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu yüzden bir psikolog randevu telebi öncesinde psikoloğun akademik geçmişi ve yetkinliği detaylı bir şekilde araştırılmalı ve incelenmelidir.

Psikolog Tavsiye Kriterleri

Bir psikoloğun akademik geçmişini, aldığı eğitimleri, yeterliliklerini ve niteliklerini değerlendirirken dikkat edilmesi gerekilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Uzmanın dört yıllık psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra bir yüksek lisans eğitimi alarak alanında uzmanlaşmış olması ve klinik psikolog unvanını alması.
  • Terapi eğitimlerini süpervizyon alarak tamamlamış olması
  • Kendi terapi sürecinden geçerek, danışana kendi varsayımlarını yüklemeden objektif bir şekilde değerlendirme yetkisine sahip olması
  • Uzmanın etik değerlere sahip olması ve etik ilkeleri baz alarak mesleğini getirmesi
  • Uzmanın gizlilik ve danışan mahremiyetini esas alması
  • Kendini geliştirmeye istekli, yeniliklere açık ve alandaki güncel gelişmeleri takip ediyor olması
  • Açık fikirli olması ve farklılıklara saygı göstermesi
  • Sosyal ilişkilerinin güçlü olması
  • Sorumluluk bilincinin gelişmiş olması
  • Danışanlarının problemlerinin yanı sıra toplumsal problemlere karşı da duyarlı olması

Bunların beraberinde danışanın psikologla gerçekleştirdiği ilk görüşmedeki izlenimi ve kendisini ne ölçüde rahat ve güvende hissettiği de önemli bir faktördür.

Psikologlar ve danışanlar birlikte çalışır. Bu açıdan iyi bir terapötik ilişki için doğru eşleşme önemlidir.

Danışanlar, bir psikologla çalışıp çalışmayacağına karar verirken psikoloğun akademik geçmişi ve yeterliliği dışında o psikologla kişisel rahatlıklarının ne düzeyde olduğuna da büyük ölçüde dikkat eder.

Psikologla iyi bir ilişki kurmak çok önemlidir, bu anlamda bireyin kendisini rahat hissettiği bir psikologla çalışması en etkilisi olacaktır.

Danışan, terapistinin yanında kendisini rahat hissedemezse kendisini yeterli kadar açamayabilir ve böyle bir durumda terapiyi yarıda bırakma ihtimali çok yüksek olur.

Bireyin psikoloğunun yanında rahat hissetmesi, terapi sürecinin her zaman rahat bir geçeceği anlamına gelmez. Terapide de belirli zamanlarda kişi kendisini rahat hissetmeyebilir.

Böyle durumlarda psikoloğun görevi, danışanın gelişimi adına ona gerekli desteği vermek ve süreci sağlıklı bir şekilde yönetmektir.

Melisa Mori

Kaynaklar

How To Choose A Psychologist (2019) : American Psychological Association