Bir psikolog tavsiye ve yönlendirmeyle ulaşıldığında daha rahat hissetmenizi sağlayabilir.

Bir psikologdan randevu talep etmeden önce bireylerin kafasında birçok soru işareti olabilmektedir.

Randevu talep edeceği Uzmanın eğitimi, alması gereken eğitimleri tamamlamış olup olmaması, alanında yetkin ve güvenilir olup olmadığı büyük bir merak konusudur.

Bireyler başvuracakları uzmanı seçerken, yakınlarının tavsiyesi veya internet üzerinden yaptıkları araştırmalar doğrultusunda kararlarını verebilmektedirler.

Eğer siz de psikolojik yardım düşünüyorsanız destek almak için yüz yüze veya whatsapp görüntülü konuşma üzerinden ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme randevusu alabilirsiniz.

Neden Biz?

Danışan, toplum ve eğitim odaklı çalışmalar yürüten multidisipliner bir merkez olan Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Fundem Ece tarafından kuruldu.

Danışmanlık ve psikoloji faaliyetlerimizle toplumun çekirdeğini oluşturan çocuk, genç ve yetişkin bireylere, çift ve ailelere destek sunuyoruz.

Randevu talepleriniz için bizimle WhatsApp butonları üzerinden veya doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

👇

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Bir Psikologdan Randevu Talep Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bireyin bir psikologdan randevu talep etmeden önce dikkat etmesi gereken birçok faktör vardır.

Birey; randevu talep edeceği psikolog seçimini yaparken psikoloğun akademik geçmişine, uzmanlık alanına ve bu alandaki yetkinliğine dair detaylı bir inceleme yapmalıdır.

Psikoloji alanında henüz bir meslek yasası bulunmadığı için, psikoloji eğitimi almamış ve terapi sunma yetkinliğine sahip olmayan bazı kişiler tarafından alan suistimal edilebilmektedir.

Böyle durumlarda çok büyük bir etik ihlal söz konusudur, psikolog ünvanı olmadan ve alması gereken eğitimleri almadan terapi sunan kişiler bireylerin ruh sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu yüzden bir psikolog randevu telebi öncesinde psikoloğun akademik geçmişi ve yetkinliği detaylı bir şekilde araştırılmalı ve incelenmelidir.

Psikolog Tavsiye Kriterleri

Bir psikoloğun akademik geçmişini, aldığı eğitimleri, yeterliliklerini ve niteliklerini değerlendirirken dikkat edilmesi gerekilenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Uzmanın dört yıllık psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra bir yüksek lisans eğitimi alarak alanında uzmanlaşmış olması ve klinik psikolog unvanını alması.
 • Terapi eğitimlerini süpervizyon alarak tamamlamış olması
 • Kendi terapi sürecinden geçerek, danışana kendi varsayımlarını yüklemeden objektif bir şekilde değerlendirme yetkisine sahip olması
 • Uzmanın etik değerlere sahip olması ve etik ilkeleri baz alarak mesleğini getirmesi
 • Uzmanın gizlilik ve danışan mahremiyetini esas alması
 • Kendini geliştirmeye istekli, yeniliklere açık ve alandaki güncel gelişmeleri takip ediyor olması
 • Açık fikirli olması ve farklılıklara saygı göstermesi
 • Sosyal ilişkilerinin güçlü olması
 • Sorumluluk bilincinin gelişmiş olması
 • Danışanlarının problemlerinin yanı sıra toplumsal problemlere karşı da duyarlı olması
Psikolog Tavsiye Yazısı

Psikolog Tavsiyesi İçin Doğru Kriterler

 • Bir uzmanın “uzman klinik psikolog” unvanını alabilmesi için 4 yıllık “psikoloji” eğitimine ek olarak 2 yıllık yüksek lisans öğrenimini tamamlaması zorunluluk. Bundan emin olunuz. Sadece Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü eğitimi almış uzmanlar psikolog değildir.
 • Psikolojik destek söz konusu olduğunda ACT, BDT ve şema terapi gibi çeşitli terapi yöntemleri bulunuyor. Uzmanınızın üniversite ve yükseklisans eğitimleri dışında aldığı eğitim ve sertifikaları inceleyiniz.
 • Psikologların kendi terapi süreçlerini tamamlamış olması onlara başarılı psikolojik destek için gerekli objektifliği sağlar. Dünya Danışmanlık Merkezi, kendi terapi sürecinden geçmeyen uzmanlarla ilgili bir psikolog tavsiyesi yapmıyor.
 • Doğru desteğin insan ve toplumu anlamaktan geçtiğini düşünüyoruz. Sosyal fayda gözeten kurum ve uzmanların somut sosyal sorumluluk faaliyetlerinin mesleklerine de ayna tutacağını söyleyebiliriz.
 • Psikolog sizi olumlayan veya eleştiren bir makam değildir; size ışık tutar. Zaman içinde kendiniz ve çevreniz üzerinde düşünürken farkındalığınızın arttığını düşünüyorsanız destek süreci ve uzman size katkı sağlayabiliyor demektir.
 • Buradan hareketle terapist tavsiye değerlendirmesinde, önemli kriter güven ilişkisi kurabilmenizdir. Tüm kontrollerin ardından bu hissin oluştuğunu gözlemliyorsanız o uzmanla devam edebilirsiniz.
 • Online Psikoloji Desteği değerlendirmesinde, psikoloğunuzla online seans deneyiminde teknolojik bariyere takılmamanız önemli. Online psikolojik destek bazen danışanın teknolojiyle arasının ne kadar iyi olduğuna ve psikoterapistin sanal ortamda seans sürecini ne derece etkin yönettiğine bağlı bir süreç oluyor.
Psikolog Tavsiyesi

Bunların beraberinde danışanın psikologla gerçekleştirdiği ilk görüşmedeki izlenimi ve kendisini ne ölçüde rahat ve güvende hissettiği de önemli bir faktördür.

Psikologlar ve danışanlar birlikte çalışır. Bu açıdan iyi bir terapötik ilişki için doğru eşleşme önemlidir.

Danışanlar, bir psikologla çalışıp çalışmayacağına karar verirken psikoloğun akademik geçmişi ve yeterliliği dışında o psikologla kişisel rahatlıklarının ne düzeyde olduğuna da büyük ölçüde dikkat eder.

Psikologla iyi bir ilişki kurmak çok önemlidir, bu anlamda bireyin kendisini rahat hissettiği bir psikologla çalışması en etkilisi olacaktır.

Danışan, terapistinin yanında kendisini rahat hissedemezse kendisini yeterli kadar açamayabilir ve böyle bir durumda terapiyi yarıda bırakma ihtimali çok yüksek olur.

Bireyin psikoloğunun yanında rahat hissetmesi, terapi sürecinin her zaman rahat bir geçeceği anlamına gelmez. Terapide de belirli zamanlarda kişi kendisini rahat hissetmeyebilir.

Böyle durumlarda psikoloğun görevi, danışanın gelişimi adına ona gerekli desteği vermek ve süreci sağlıklı bir şekilde yönetmektir.

Nişantaşı Şubemiz

Pendik Şubemiz

Kadıköy Şubemiz

Melisa Mori

Kaynaklar

How To Choose A Psychologist (2019) : American Psychological Association

Sorumluluk Reddi: Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak için kullanılmamaktadır site üzerinden durumunuzla ilgili endişelerinizi ve sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.