Psikolojik Danışman

Psikolojik Danışmanlık süreci, bireylerin kendileri ve çevrelerine daha iyi uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırıldığı ve problemlerinin üstesinden kendi başlarına gelebilmeleri için gereken bağımsızlığın kazandırıldığı sürecin bir bütünüdür.

Psikolojik Danışman ve danışanın işbirliği içinde yürüttüğü bir süreçtir ve hem danışanın hem de Psikolojik Danışmanın motivasyonuyla gerçekleşmektedir.

Psikolojik Danışman Kimdir?

Psikolojik Danışmanlar üniversitelerin dört yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olurlar. Bununla birlikte bir klinik psikolog da hem bu titrini, hem de psikolojik danışman unvanını kullanabilir.

Psikolojik danışmanlık sürecini yöneten Psikolojik Danışmanlar, bireylerin yaşamlarının farklı evrelerinde yaşayabilecekleri duygusal, sosyal, mesleki, akademik ve fiziksel sağlık problemleri gibi normatif problemlerini ele alıp, bireylerin kendilerine ve bulundukları sosyal çevreye daha iyi uyum sağlamasına yönelik becerileri kazandırırlar.

Bunun beraberinde fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlık problemleri olan bireylerin refah düzeylerini artırmaya, sıkıntı duygularını hafifletmelerine ve yaşadıkları krizleri yönetmelerine yardımcı olurlar.

Uzmanlık alanlarının kapsadığı ölçüde daha şiddetli psikolojik semptomların değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisini de sağlarlar.

Psikolojik Danışmanların Uzmanlık Alanları

Psikolojik Danışmanların uzmanlık alanları patolojik problemlerden çok normatif problemlerdir. Bunlar; danışanların sağlıklı ve güçlü yönleri, sosyal ve çevresel faktörlerin danışanların deneyimleri üzerindeki etkisi, kariyer ve mesleki yaşamın bireylerin hayatlarındaki rolü, eğitim ve kariyer gelişimi, ilişki problemleri, öğrenme ve beceri eksiklikleri, yas, kaygı sorunları, stres yönetimi, olumsuz deneyimlerle başa çıkmak, hastalıklarla başa çıkmak, kişilerarası uyum ve ruhsal bozukluklar gibi birçok konuyu kapsayabilir.

Psikolojik danışmanlar; çocuklar, yetişkinler veya çiftlerle çalışmak gibi belirli bir alanda uzmanlaşabilir.

Çalışma alanları olarak hastaneler, devlet daireleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, klinikler, okullar ve özel muayenehaneler gibi çeşitli yerlerde çalışabilirler.

Psikolojik Danışmanların Görevleri

Psikolojik Danışmanlar; bireysel, aile, grup danışmanlığı ve psikoterapi uygulayabilir.

Kriz müdahalesi, travma yönetimi, psikolojik bozuklukların teşhisi ve değerlendirilmesinde rol oynayabilir. Bunun beraberinde bireysel danışmanlığın yanı sıra toplumsal faaliyetlerde de bulunabilir.

Toplumu ruh sağlığı, okul, aile, ilişki ve işyeri problemleri hakkında eğiten ve bilgilendiren programlar düzenleyebilir.

Psikoeğitim yoluyla mevcut problemler hakkında içgörü kazanılmasını sağlayabilir. Bunun beraberinde olası problemlerin başlamadan önlenmesi veya daha kötüye gitmesini önleme amaçlı önleyici tedavi protokolü düzenleyebilir. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar için araştırma metodları geliştirebilir.

Psikolojik Danışmanlar tarafından kullanılan müdahaleler kısa veya uzun vadeli olabilir; genellikle problemi baz alır ve hedefe yöneliktir. Uygulanan psikolojik müdahaleler, bireysel farklılıkları ve çeşitliliği göz önünde bulundurur ve uzun vadede önleme, geliştirme ve uyum sağlamaya yöneliktir.

Psikolojik danışmanlık desteği almak isterseniz, alanında uzman geniş kadromuzla hizmet verdiğimiz Kadıköy, Pendik Sahil ve Nişantaşı şubelerimize ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Cherry, K. (2020). The Difference Between Counselors and a Counselor Psychologist: Very Well Mind

What is Counseling Psychology: Society of Counseling Psychology. American Psychological Association Division 17

Melisa Mori