Psikolog kimdir

Psikolog kimdir sorusu, Türkiye’de son yıllarda daha çok sorulan ve merak edilen bir soru haline geldi…

Bir psikolog, ruh sağlığına ilişkin bir lisans eğitimini tamamladıktan sonra insanın bulunduğu her ortamda davranış ve tutumları inceleyen meslek uzmanıdır.

Psikolog, insanın içinde bulunduğu grup ve bu grup veya bireysel olarak her açından olan bu bağlam psikolog için önemli bir yere sahiptir. İnsan davranışlarının kendi içinde ve çevresinde gerçekleşecek her olay içinde psikolog büyük rol oynamaktadır.

Öğrenilen teorik bilgiler ile insanların davranış şekillerine anlam kazandırır ve bunları bir çerçeveye oturtarak insan için bir yol haritası çizer. İnsana ve gruba dair öğrenilen her bilgi ve tecrübe ve yönlendirilme şekli psikolog ile sağlanır. Bu bağlamda inceleyecek olursak insanın davranış ve tutumlarının kontrol edilemeyeceği durumlarda psikolog devreye girer ve bu tutum ve davranışlarla nasıl baş edileceğine dair tecrübelerini aktarır.

İnsan ve grubun olduğu her topluluk ve ortamda olması gereken psikolog ve bunun arkasındaki destek, grup, özellikle grubun içinde bulunan her bir bireyin ruh sağlığı için önemli bir yere sahip olacaktır. İnsanların hareket etme biçimi karşısındaki birey veya gruba nasıl bir tutum sergilediği davranış ve tutumlarının altında yatan travma etkileri incelnir. Ortaya çıkan hal ve hareketleri bir değerlendirme içine alan psikologlar, insanların davranış ve tutumlarına yol verecek ruh bilimciler olarak varlığını sürdürür.

Psikolog Neler Yapar?

  • İnsan ve hayvanların davranış ve tutumlarına odaklanır ve anlamlandırmaya çalışır
  • İnsanların duygu durumlarını öne çıkartır
  • Kişiye çeşitli testler uygulayarak çözüm bulmaya çalışabilir
  • Araştırmalar yaparak ortaya bir hipotez ortaya çıkarabilir
  • Danışanları için en iyisini ister ve onlara sorunları hakkında bilgilendirme yapar,
  • Danışanları için en uygun olabilecek olan çalışma tekniklerini uygular ve bir destek programı oluşturur
  • Kişinin geldiği sorun için araştırmaya koyulur ve bu sorunun içndeki risk faktörlerini çıkartır ve danışanı için en uygun şekilde bir destek programı ortaya koymaya çalışır.
  • Psikolojik danışanlarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütür.soruna yol açabilecek her olayı değerlendirir
  • İnsanları bilinçlendirmek amacı ile hareket ederek seminer, konferans gibi etkinlikler düzenleyerek bilgilendirme yapabilir.

Klinik Psikolog ve Psikolog Farkı

Psikolojinin pek çok alt başlıklarından biri olan klinik psikoloji dört yıllık lisans programının ardından sunulan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programıdır. Sonrasında Klinik Psikolog unvanı alınır. Teorik olarak içinde pek çok eğitim bulunduran bu program psikoloji alt dallarında en çok tercih edilen programların başında gelir. Bu alt dal, insanlarda gelişen duygu durum bozuklukları ve ardından gelen psikolojik etkiler ve psikolojik etkilerin davranış ve tutumlara yansıması ile ilgilenir

Kişinin ruh sağlığı adı altında sosyal çevresine de odaklanarak insanların psikolojik sağlıları için yaralı bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişide oluşan problemlerinin altında yatan sebepleri veya çocukluk yaşantılarının, yaşanan büyük travmaların konuşulması ve bu bağlamda bir çözüm aranması bu sorunlar ile nasıl başa çıkacağımızın reçetesinin sağlanması ile daha sağlıklı psikolojik duygusal ve davranışsal olarak kişinin daha sağlıklı olmasını sağlayan klinik psikologlardır. Bazı psikolojik sorunların fizyolojik olarak vücuda nüks etmesi de görünebilir bir durumdur bu sebeple terapi sürecinin gerektiği durumlarda bir doktor ile birlikte yürütülmesi sağlıklı olacaktır.

Psikolog Desteği Nasıl Sunulur?

Psikopatolojik sorunların çözümlenmesi, ruhsal sıkıntıların hafifletilmesi pek çok klinik açıdan testin uygulanması gibi şeylerin yapılması, kişinin bu testlerle ölçülmesi grup veya bireysel olarak yapılması klinik psikologlar tarafından yürütülmektedir. Bu uygulamalar ile birlikte klinik psikologların birçok araştırma yürüttüklerini de söylemek gerekmektedir. Patolojik ve psikolojik birçok bozuklukların araştırılması gözlemlenmesi ve bunların bir taslak veya bir hipotezlerin ortaya atılması gibi birçok araştırma yürütmeleri de söz konusu olmuştur. Klinik psikologlar grup ve bireyle çalıştıkları için klinik manada test uygularlar ve bu testleri vakalara göre veya danışanının terapi boyunca seans gelişimine bakarak düzenlemeye çalışırlar.

Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını anlamlandırma ve bu anlamlandırmayı yaparken klinik tekniklere, testlere başvurma yetkisi olan meslek grubu klinik psikolog olarak adlandırmamız mümkün olacaktır. Klinik psikologların çalışma alanları genellikle hastaneler, danışmanlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, rehberlik merkezleridir.[1] Klinik veya danışman psikologların görevleri arasında bireysel terapi veya grup terapisi yapmak; uyuşturucu, stres, fazla kilo, evlilik, aile veya iş gibi konularda sorunları olan hastalara yardım etmek; daha sağlıklı bir yaşam için programlar tasarlamak veya hastaları nörolojik sorunlardan kaynaklanan psikolojik sorunlar için test etmek gibi işler bulunmaktadır.

Psikoloğa Ne Zaman Başvurmamız Gerekir?

Psikolojik olarak kişinin günlük hayatında bazı sorunların olması ile birlikte travma etkisi, yeme bozuklukları, günlük yaşam zorlukları ile birlikte oluşan sorunların öne çıkması ile birlikte psikoloğa olan ihtiyacın fazlalaşması ile birlikte terapiye olan ilginin artması kaçınılmaz olacaktır. İşlevsel olarak hayatın getirdiği zorlukların insan hayatında büyük problem yaratması ve bazı problemlerin gün yüzüne çıkması insan için normal bir şey olarak nitelendirilebilir. Terapi desteğinin varlığı kişide olan bozuklukların azalması ve kişinin kendine olduğunu kabul esip bu şekilde terapi farkındalığı kazandırılmasıdır. Bu bozukluklarla beraber bireyi bilinçlendirmek ve baş etme yollarını çözmesini sağlamaktır.

Bir kişinin ruh sağlığını terapi odaklı yaklaşımla iyileştirmek, günlük hayatındaki zorluklarla başa çıkmasını sağlamak ve bir rahatsızlık durumunu en iyi şekilde idare etmesine yardımcı olmak psikoloğa gitmek için geçerli sebeplerdir. Psikoloğa gitmek psikolojik sorunlar ve günlük hayatta yaşanan duygudurum, davranışsal ve zihinsel sorunları kapsar. Toplumda yaşanan bazı sorunlar ile birlikte psikolog yardımı almak dışardan pek hoş karşılanmamaktır. Fakat bunun ruh sağlığımız için gerekli bir destek olduğunu unutmamalıyız. Bu sebeple psikolog yardımı almak kadar insan için doğal bir şey yoktur.

Dünya Danışmanlık ve psikoloji merkezinde bulunan uzman kadromuz ile birlikte aradığınız psikolojik desteği bulmanız mümkün olacaktır. Alanında uzman kadromuz ile ruh sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Merkezimizde bulunan uzman kadromuzu inceleyin.

İrem Aslan


[1] Psikolojiye Giriş (2009), S. 17, Rod Plotnik, Kaknüs Yayınları